VISO-leverandør

Plan B har været VISO-leverandør siden 2015. Fra august 2020 har Plan B i samarbejde med Center for behandling af vold, aggression og traumer (CBVT) udvidet sine kompetencer fra specialiseringen inden for unge og misbrug til at rumme børn og unge udsat for: fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgreb, udviklingstraumer, udad reagerende og grænseoverskridende adfærd mm.

Som VISO-leverandør arbejder Plan B i alle landets kommuner og tilbyder en række specialister til arbejdet i de forskellige sager.

Ring til psykolog og VISO-specialist Lea Holst på telefon 20 23 35 29 og hør nærmere. Du kan også læse mere om Plan Bs psykologer og VISO-specialister her