Intensive spædbarnsindsatser

Projekt Plan B tilbyder ambulante intensive spædbarns indsatser, for en tydeligere afklaring af forældrenes forældrekompetencer og netværkets ressourcer til gravide forældre og nybagte familier.
Det skaber mere ro og langt mindre stress hos familien, at familien bliver i eget hjem under indsatsen, frem for at familien bliver indskrevet på en døgnbehandlende familieinstitution.
Den intensive indsats har fokus på, at støtte forældrene i at yde barnet den omsorg, der understøtter en tryg tilknytning.

Målgruppen

Den primære målgruppe for den intensive spædindsats er gravide og nybagte forældre, hvor der er en alvorlig bekymring for, om forældrene kan tage vare på barnet, og dermed en skærpet opmærksomhed på, om barnet eventuelt bør anbringes i netværks-, eller familiepleje efter fødslen eller om familien kan støttes tilstrækkeligt i hjemmet.

Forældrene i målgruppen har to eller flere af følgende problematikker som alle har betydning for deres samlede forældrekompetence:
Nedsat kognitiv funktionsevne, en traumatisk opvækst, psykisk sygdom, kriminalitet og evt. tidligere misbrug.

Forældrenes komplekse problemstillinger afspejler sig i en hverdag præget af manglende struktur, egenomsorg eller handlekompetencer, fx i form af skæv døgnrytme, konflikter i parforholdet, samt desorganisering i hverdagen og andre forhold hos forældre, der vækker bekymring i forhold til om forældrene kan varetage den basale omsorg og skabe tryg tilknytning til barnet.

Indsatsens indhold

Jo tidligere i graviditeten indsatsen påbegyndes, jo større mulighed er der for at skabe bæredygtige resultater. Graviditeten rummer optimale muligheder for udvikling, der for en vellykket indsats skal bruges optimalt. Endvidere er indsatsen før fødsel vigtig, for at sikre barnets sundhed op til fødslen, samt for at bidrage til afklaring af forældrenes situation, herunder risiko – og beskyttelsesfaktorer for barnets trivsel. Dette danner afsæt for en vurdering af, om forældrene kan få tilstrækkeligt udbytte af fortsat praktisk støtte og behandling efter fødsel, eller om en anbringelse er nødvendig for at sikre barnets tarv.
Indsatsen kan oprettes som en Sikkerhedsplan indsats, eller med dele deraf.

Praktisk indhold

I graviditeten 2-3 besøg i hjemmet ugentligt.

Efter fødslen 2-3 fleksible besøg i hjemmet dagligt de første ca. 3 uger.

Herefter op- eller nedskrivning af besøg, vurderet efter behov koordineret i fht. barnets udvikling og trivsel – typisk ned til 1 dagligt besøg, hen imod 2-3 besøg ugentligt.

Tæt samarbejde med sagsbehandler og sundhedsplejerske, samt fødested.

Indsats, test og redskaber før fødsel

  • Afdækning af forældrenes mentaliseringsniveau gennem neuroaffektiv analyse for afdækning af nærmeste udviklingszoner.
  • Afdækning af forældrenes tilknytningshistorie gennem samtaler med forældrene med inspiration fra Adult Attachment Interview (AAI) med henblik på efterfølgende bearbejdning.
  • Netværkscirkel og inddragelse af relevant netværk gennem netværksmøder baseret på Sikkerhedsplansarbejde.

Indsats, test og redskaber efter fødsel

  • Daglig skærpet opmærksomhed på om barnet udviser social tilbagetrækning.
  • Analyse af forældre-barn tilknytningen forankret i tilknytningsteorien.
  • Videobaseret familiebehandling.
  • Cos-P – Tryghedscirkel.

Indsatsen kan suppleres med en forældrekomptenceundersøgelse og evt. prognosevurdering.