PlanB

Intensive indsatser, særlige spædbørnsindsatser, observationsforløb, samtaleforløb, video-baserede feedback forløb samt COS-P forløb mm.

Læs mere

Skræddersyede intensive indsatser, fastholdelse i tilknytningen til alle arenaer  i den unges liv – familien, klubben, skolen, fritidsaktiviteter mm, efterværn, mentorordninger, misbrugsbehandling mm

Læs mere

Psykologiske undersøgelser af børn og unge, traumeudredninger (NMT), forældrekompetenceundersøgelser, prognosevurderinger, tilknytningsundersøgelser mm.

Læs mere

Terapeutiske samtaler med børn og unge, traumeterapi, vredeshåndteringsforløb, yoga- og andre gruppeforløb.

Læs mere

Skræddersyede, helhedsorienterede og bæredygtige “alternativer til anbringelse på sikrede afdelinger” bestående af intensiv familiebehandlig, kontaktpersonsordning og vredeshåndteringsforløb mm.

Læs mere

Plan B leverer sammen med CBVT udredning og specialrådgivning til alle landets kommuner i forhold til børn og unge udsat for fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb, udviklingstraumer, grænseoverskridende adfærd mm. 

Læs mere