+45 33 15 20 23

Plan-B Aps

Plan B er en privat, socialfaglig virksomhed, der siden 1999 har arbejdet helhedsorienteret med børn, unge og familier med særlige behov, diagnoser og psykiske/sociale problemer.

Om Projekt Plan B

Projekt Plan B (i daglig tale Plan B) er en privat, socialfaglig virksomhed, der siden 1999 har udbudt en højt specialiseret støttekontaktpersonsordning (Lov om Social Service §52) til danske kommuner. Denne ordning varetager arbejdet med børn, unge og familier med særlige behov, diagnoser og psykiske/sociale udfordringer, og som ofte ikke kan rummes i det etablerede system. Vi tilbyder en professionel og omfangsrig indsats, der kun lader sig gøre, fordi Plan B er en veletableret og fleksibel organisation, hvor fagligheden bygger på en dyb respekt for det enkelte menneske.

 

Akut kontakt

Vores kontaktpersoner og familiebehandlere arbejder med de unge og familierne der hvor de er; i deres nærmiljø og i hjemmet. Ved at opbygge tillidsrelationer og være tilgængelige 24/7, motiverer og hjælper vi børnene, de unge og familierne til at tage ansvar for dem selv og deres liv. Plan B’s erfaring er, at den tidlige indsats i hjemmet sideløbende med støtten til barnet/den unge, er en effektiv og billig foranstaltning i forhold til eksempelvis en anbringelse.

 

 

Fordi det virker

{
 
Den bedste form for støtte en ung kan få – hjlæp til at hjælpe sig selv. - Ung

Kontakt os

14 + 10 =

Adresse

Thoravej 13, 3. sal

2400 København NV

Ring til os

Telefon: (+45) 33 15 20 23

Kontorets åbningstider

Mandag-onsdag 09:00-16:00
Torsdag 09:00-18:00
Fredag 09:00-13:00