PSYKOLOGHUS PLAN B


HVEM ER VI?

I Psykologhus Plan B er vi et hold psykologer som er specialiserede i at arbejde terapeutisk og udredende med børn, unge og familier.
Vi løser en masse selvstændige psykologfaglige opgaver for kommuner og andre offentlige instanser, samtidig med at vi underviser, superviserer og samarbejder tæt med de kontaktpersoner og familiebehandlere som også er ansat i Plan B. Vores faglighed er også altid med eller omkring omkring de børn, unge og familier der er indskrevet i Plan B – enten er vi med som tovholdere, supervisorer eller som en behandlende eller udredende del af en helhedsorienteret indsats.
Psykologerne i psykologhuset er alle autoriserede og godkendt som VISO-specialister inden for specialområderne: Udviklingstraumer, PTSD, udad reagerende og grænseoverskridende adfærd samt børn udsat for fysisk og psykisk vold samt seksuelle overgreb mm.

 

PSYKOLOGERNE

Annette Hoxer – Lea Holst – Lise Mulvad – Faisal Saleem (supervisor og samarbejdspartner)  – Mads Bank (VISO-specialist og forsker på SDU og samarbejdspartner)

 

HVAD TILBYDER VI?

Samtaleforløb med børn, unge og forældre
Psykologiske undersøgelser og udredninger af børn og unge
Forældrekompetenceundersøgelser
Prognosevurderinger
Tilknytningsundersøgelser
Vredeshåndteringsforløb
Yoga forløb
Supervision til egne og andre faggrupper
…og meget mere… (læs mere under indsatser)


HVORDAN ARBEJDER VI?

Vi arbejder ud fra en traume- og tilknytningsteoretisk referenceramme, og bruger bl.a. metoder som: NMT, Sleeping Dogs-metoden, EMDR, traumefokuseret voldsbehandling (CBVT-metoden), mentaliseringsbaseret terapi, mm. Derudover arbejder vi også systemisk, narrativt og løsningsorienteret.