PSYKOLOGHUS PLAN B

HVEM ER VI?

I Psykologhus Plan B er vi et hold psykologer, som er specialiserede i at arbejde terapeutisk og udredende med børn, unge og familier.

Vi løser selvstændige, psykologfaglige opgaver for kommuner og andre offentlige instanser, samtidig med at vi underviser, superviserer og samarbejder tæt med de kontaktpersoner og familiebehandlere i Plan B.

Vores faglighed er altid med eller omkring omkring de børn, unge og familier, der er indskrevet i Plan B – enten er vi med som tovholdere, supervisorer eller som en behandlende eller udredende del af en helhedsorienteret indsats.

Psykologerne i psykologhuset er alle autoriserede og godkendt som VISO-specialister inden for specialområderne: Udviklingstraumer, PTSD, udadreagerende og grænseoverskridende adfærd samt børn udsat for fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb mm.

PSYKOLOGERNE

Annette

Annette
Psykolog og VISO-specialist

Faisal
Psykolog

Supervisor og samarbejdspartner

Sille

Sille
Psykolog og VISO-specialist

Gry

Gry
Psykolog og familiebehandler

Mads

Mads
Psykolog og VISO-specialist

Samarbejdspartner og forsker på SDU

Lea
Psykolog og VISO-specialist

Lise

Lise
Psykolog og VISO-specialist

HVAD TILBYDER VI?

  • Samtaleforløb med børn, unge og forældre
  • Psykologiske undersøgelser og udredninger af børn og unge
  • Forældrekompetenceundersøgelser
  • Prognosevurderinger
  • Tilknytningsundersøgelser
  • Vredeshåndteringsforløb
  • Yogaforløb
  • Supervision til egne og andre faggrupper
  • …og meget mere… (læs mere under indsatser)

HVORDAN ARBEJDER VI?

Vi arbejder ud fra en traume- og tilknytningsteoretisk referenceramme og bruger bl.a. metoder som NMT, Sleeping Dogs-metoden, EMDR, traumefokuseret voldsbehandling (CBVT-metoden), mentaliseringsbaseret terapi, mm. Derudover arbejder vi også systemisk, narrativt og løsningsorienteret.