PSYKOLOGHUS PLAN B

HVEM ER VI?

I Psykologhus Plan B er vi et hold psykologer, som er specialiserede i at arbejde terapeutisk og udredende med børn, unge og familier.

Vi løser selvstændige, psykologfaglige opgaver for kommuner og andre offentlige instanser, samtidig med at vi underviser, superviserer og samarbejder tæt med de kontaktpersoner og familiebehandlere i Plan B.

Vores faglighed er altid med eller omkring omkring de børn, unge og familier, der er indskrevet i Plan B – enten er vi med som tovholdere, supervisorer eller som en behandlende eller udredende del af en helhedsorienteret indsats.

Psykologerne i psykologhuset er alle autoriserede og godkendt som VISO-specialister inden for specialområderne: Udviklingstraumer, PTSD, udadreagerende og grænseoverskridende adfærd samt børn udsat for fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb mm.

PSYKOLOGERNE

Gry

gry
psykolog og viso-specialist

Anna Katrine
Psykologpraktikant

Mads

Mads
Psykolog og VISO-specialist

Samarbejdspartner og forsker på SDU

Nicoline
psykolog og viso-specialist

Anna

anna
ungepsykolog og viso-specialist

Jasmina
Psykologpraktikant

Faisal
Psykolog

Supervisor og samarbejdspartner

lea
Psykolog og VISO-specialist

HVAD TILBYDER VI?

HVORDAN ARBEJDER VI?

Vi arbejder ud fra en traume- og tilknytningsteoretisk referenceramme og bruger bl.a. metoder som NMT, Sleeping Dogs-metoden, EMDR, traumefokuseret voldsbehandling (CBVT-metoden), mentaliseringsbaseret terapi, mm. Derudover arbejder vi også systemisk, narrativt og løsningsorienteret.