Familiebehandling i Plan B

Et tilbud til familier med børn og unge i alderen 0-18 år samt gravide, hvor der er anledning til bekymring. Bekymringerne i familien kan omhandle både psykiatriske diagnoser, skolevægring, fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb, samt kriminalitet og misbrug.

Familiebehandlingen har til formål at understøtte og udvikle struktur og trygt samspil i familien med henblik på, at barnet udvikler sig i en positiv retning. Der vil være fokus på afdækning af børnenes nærmeste udviklingszoner, samt at fremme tilknytningsprocesser mellem børn og forældre. Dette for at styrke børnenes sociale og følelsesmæssige kompetencer. Der lægges vægt på at støtte forældrene i at afstemme sig med barnets indre oplevelser og følelser, samt støtte børnene i at tage imod forældrenes invitation til kontakt og samspil.

I familiebehandlingen vil der være fokus på både sårbarheder og styrker i familien. Der arbejdes ud fra en forståelse af, at der i alle familier er et udviklingspotentiale og, at forældre som udgangspunkt ønsker de bedste betingelser for deres børn.

Familiebehandlingen foregår som udgangspunkt i familiens eget hjem og tilpasses de tider i døgnet, hvor familien kan og har brug for det.

Familiearbejdet bygger på grundlæggende metateorier med fokus på at skabe forandring i familierne, herunder systemisk- og narrativ teori, teori om mestring og teori om zonen for nærmeste udvikling.

Teorier om tilknytning, mentalisering og neuroaffektiv udvikling danner det primære grundlag for arbejdet med børnene, de unge og deres forældre.

  • Familiesamtaler, samt individuelle samtaler.
  • Iværksættelse af synlig struktur og daglige rytmer, der sammen har til formål at skabe genkendelighed og kontinuitet i dagligdagen.
  • Familieøvelser der forbedrer familiens indbyrdes kommunikation-og problemløsningsstrategier.
  • Theraplaylignende aktiviteter der understøtter forælder-barn relationen og styrker barnets sociale og følelsesmæssige udvikling.
  • Inddragelse af familiens netværk ved behov, for at understøtte en bæredygtig udvikling i familien.
  • Deltagelse i netværksmøder

Ved behov kan indsatsen udføres som en Sikkerhedsplan, eller med dele heraf.