KONTAKTPERSONSORDNINGER TIL BØRN OG UNGE

Plan B’s støttekontaktpersonsforanstaltning er en indsats på et mere massivt niveau end man normalt forbinder med en sådan ordning. Foranstaltningen er en væsentlig del af det helhedsorienterede tilbud og det er designet til unge med store adfærds- og tilpasningsproblemer herunder også svært introverte.

De unges problemer involverer ofte kriminalitet, vold og misbrug, mistrivsel i skolen og social isolation og udspringer af sociale, kulturelle, familiære og psykologiske belastninger.

Kontaktpersonen arbejder på samtlige arenaer i den unges liv – i familien, på klubben, i skolen, i fritidsaktiviteter m.m. Familiebehandling er typisk en fast del af Plan B’s støttekontaktpersonsordning, hvor der derfor altid er et tæt og koordineret samarbejde og vi samarbejder med alle andre relevante aktører, for at skabe bæredygtige positive forandringer.

Vores kontaktpersoner har stort fokus på at opbygge en tillidsrelation til den unge. Med det som grundlag arbejder vi pædagogisk fremadrettet og motiverer den unge til at tage ansvar og skabe en tryg hverdag, så den unge får mulighed for at opnå egne mål. Ligeledes arbejder vores kontaktpersoner altid på at facilitere muligheder for at den unge kan engagere sig i positive fællesskaber – eksempelvis i sportsklubber og foreninger men også med kammerater og i familien..

Ordningen indeholder døgn- og weekendberedskab, som består i, at den unge altid kan komme i kontakt med en støttekontaktperson – ligesom politi og andre offentlige instanser kan. De unges problemer opstår ofte uden for ’normal åbningstid’, og de eskalerer typisk, fordi den unge ikke har en troværdig voksenkontakt til rådighed. Gennem døgnberedskabet har Plan B derfor mulighed for at hjælpe den unge, når der er behov for det, hvilket bevirker, at problemerne bliver håndteret inden de løber løbsk – og den unge kan derfor få ro i hverdagen igen.