GRUPPEFORLØB TIL BØRN OG UNGE, DER OPLEVER ENSOMHED

I dette gruppeforløb hjælper vi børn og unge med at få sat ord på de svære følelser, tanker og udfordringer, der relaterer sig til oplevelsen af at være ensom, og gennem fælles samtale støttes de unge i at finde nye veje ud af ensomheden. 

I gruppen får de mulighed for at spejle sig i hinandens erfaringer og fortællinger, hvilket kan give en værdifuld oplevelse af at blive mødt og forstået af andre unge, der står i en lignende situation og som følger ens proces og udvikling. De unge kan her opnå en følelse af ikke at være alene i ensomheden, og mødet med andre kan give grobund for ny inspiration, håb og mod på at finde tilbage til en social hverdag igen.

Forløbene er funderet i en narrativ og anerkendende tilgang med fokus på at sikre, at ensomheden ikke får lov at blive en negativ og fastlåsende del af de unges selvforståelse, der begrænser deres lyst til at opsøge sociale fællesskaber. Derudover inddrager vi kreative metoder, der kan være et gavnligt redskab i den fælles samtale om de følelser og fornemmelser, der kan være svære at sætte ord på.

Gruppeforløbet varetages af Plan B’s ungepsykolog, Anna. Inden opstart på gruppeforløbet vil Anna have en individuel samtale med hver enkelt deltager.

PRIS

Gruppeforløbet består af 8 sessions og det samlede forløb koster 4.500 kr.

OM ANNA

Anna er 28 år og uddannet psykolog fra Københavns Universitet og har en bred erfaring i samtaler med unge, der har været udfordret af ensomhed, angst, social isolation og skoleværing. Anna brænder for at møde unge mennesker i øjenhøjde og for at skabe et trygt rum, hvor hun i fællesskab med den unge kan udforske veje mod en god hverdag. En hverdag, der er i bedre overensstemmende med de unikke ønsker, drømme og forhåbninger, som den enkelte måtte have. 

Som medlem af Dansk Psykolog Forening arbejder Anna under de nordiske psykologers etiske retningslinjer, og er derfor underlagt tavspligt. Det betyder at samtalerne vil være fortrolige. 

Læs mere om Plans B’s indsatser inden for fx familiebehandling, vores metoder, og mød resten af vores faglige eksperter.

Anna

Ungepsykolog i Plan B

mail: ai@projektplanb.dk