Medarbejdere

Vores medarbejdere har alle en socialfaglig uddannelse bag sig og modtager løbende supervision. I Plan B har vi både familiebehandlere, kontaktpersoner, socialrådgivere og psykologer m.m., som både arbejder alene og sammen på tværs af faggrupperne.

 

PSYKOLOGER

Lea (Psykolog, VISO-specialist og administrerende direktør)
Lea er autoriseret psykolog og børnesagkyndig. Lea er specialiseret i at arbejde behandlende og udredende med børn og unge inden for områderne omsorgssvigt, vold og traumer samt børn og unge udsat for fysisk, psykisk og seksuelle overgreb. Lea udarbejder også forældrekompetenceundersøgelser, prognosevurderinger, tilknytningsundersøgelser, traumescreeninger mm. samt tilbyder samtaleforløb til børn og unge.
 
Annette (Psykolog og VISO-specialist)
Annette er autoriseret psykolog, børnesagkyndig og specialist i psykoterapi med børn og unge. Annette er specialiseret i at arbejde behandlende og udredende med børn og unge inden for områderne omsorgssvigt, vold og traumer samt børn og unge udsat for fysisk, psykisk og seksuelle overgreb. Annette udarbejder også forældrekompetenceundersøgelser, prognosevurderinger, tilknytningsundersøgelser, traumescreeninger mm. samt tilbyder samtaleforløb til børn og unge.
 
Lise (Psykolog og VISO-specialist)
Lise er autoriseret psykolog og specialist i narrativ psykoterapi for psykologer. Lise er derudover certificeret i “mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og familier”. Lise har stor erfaring i at arbejde med børn og unge med psykosociale og psykiatriske udfordringer og tilbyder samtaleforløb til børn og unge.

 

FAMLILEBEHANDLERE

Gry (Psykolog og familiebehandler) 
Gry er autoriseret psykolog og har stor erfaring med tværfagligt pædagogisk arbejde samt kriminalitetsforebyggende arbejde. 
 
Sille (Psykolog, VISO-specialist og familiebehandler)
Sille er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Sille har stor erfaring med børneområdet, herunder særligt inden for overgrebs- og misbrugsproblematikker samt erfaring med at arbejde med børn med psykosociale vanskeligheder. 
 
Marie-Louise (Familiebehandler)

Chaline (Familiebehandler og kontaktperson) 
Chaline arbejder både som familiebehandler og kontaktperson. Hun er desuden uddannet i body-sds, kinesisk akupunktur og NADA-akupunktur. 

 

KONTAKTPERSONER

Josephine (Kontaktperson og misbrugskonsulent)
Josephine er uddannet misbrugskonsulent og har været kontaktperson i Plan B siden 2004. Josephine har en diplomuddannelse i ledelse og MI og er certificeret i “mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og familier”. Josephine er ligeledes uddannet NADA-akupunktør.
 
Hakan (kontaktperson og bokse/kickboksetræner)
Hakan er uddannet pædagog og misbrugskonsulent og har mange års erfaring som kontaktperson for børn og unge. Herudover er det Hakan der står for Plan B’s bokse- og kickeboksetræning.
 
Trine (Kontaktperson, familiebehandler og VISO-specialist)
Trine er uddannet pædagog med en kandidat i pædagogisk antropologi. Trine og certificeret i “mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og familier”.
 
Michael (Kontaktperson)
Michael er uddannet pædagog og konfliktmægler. Michael har en efteruddannelse inden for coaching og teambuilding, og han har ligeledes bred erfaring inden for arbejdet med at opspore og forebygge radikalisering blandt unge.
 
Sarah (Kontaktperson)
Sarah er uddannet pædagog, og har stor erfaring med at arbejde med børn og unge. Sarah har tidligere arbejdet i dagbehandlingsregi på det specialiserede område og er uddannet indenfor en miljøterapeutisk referenceramme.

 

ADMINISTRATION

Jacob (Underdirektør og økonomichef)
Jacob er underdirektør og økonomichef og sidder til daglig med ansvar for økonomi og administration i Plan B. Jacob har en bred ledelseserfaring med sig fra den private sektor, også inden for det socialfaglige felt.
 
Katja (Fagchef)
Katja er ansvarlig for vores team af kontaktpersoner i Plan B og sidder til daglig som en del af administrationen. Katja har været i Plan B siden 2008 og har frem til 2020 arbejdet som kontaktperson. Katja er uddannet misbrugskonsulent, NADA-akupunktør, stress coach, og har ligeledes kurser inden for SMART Recovery og er certificeret inde for metoden : “mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og familier”.

Gitte (Psykologfaglig leder) 
Gitte er uddannet psykolog og er daglig leder for Plan B’s psykologer og familiebehandlere. 
 
Freja (Projektleder)
Freja er uddannet cand.mag. i journalistik og sidder til daglig som projektleder i Plan B, hvor hun indgår i administrationen.

Navn
Titel

Lorem ipsum..

Navn
Titel

Lorem ipsum..

Navn
Titel

Lorem ipsum..