VI er Psykologer, socialrådgivere, FAMILIEBEHANDLERE mm.

Alle vores medarbejdere har en socialfaglig uddannelse bag sig og modtager løbende supervision. I Plan B er vi både familiebehandlere, kontaktpersoner, socialrådgivere og psykologer m.m., som både arbejder alene og sammen på tværs af faggrupperne. Vi er specialister og arbejder tæt sammen i relevante teams.

PSYKOLOGER – FAMILIEBEHANDLERE – KONKTAKTPERSONER – ADMINISTRATION

Anna

Anna
Ungepsykolog

Anna er færdiguddannet psykolog fra sommeren 2021 fra Københavns Universitet. Sideløbende med sin uddannelse har hun tilegnet sig bred erfaring i samtaler med unge, der har været udfordret af ensomhed, angst, social isolation og skoleværing.

Læs mere

Freja

Freja
Projektleder

Freja er uddannet cand.mag. i journalistik og sidder til daglig som projektleder i Plan B, hvor hun indgår i administrationen.

Læs mere

Gry

GRY
Psykolog og familiebehandler

Gry er autoriseret psykolog og har stor erfaring med tværfagligt pædagogisk arbejde samt kriminalitetsforebyggende arbejde.

Læs mere

Lene

Lene
Kontaktperson

Læs mere.

Lea
Adm. direktør, psykolog og VISO-specialist

Lea er autoriseret psykolog og børnesagkyndig. Lea er specialiseret i at arbejde behandlende og udredende med børn og unge inden for områderne omsorgssvigt, vold og traumer samt børn og unge udsat for fysisk, psykisk og seksuelle overgreb.

 

Lea udarbejder også forældrekompetenceundersøgelser, prognosevurderinger, tilknytningsundersøgelser, traumescreeninger mm. samt tilbyder samtaleforløb til børn og unge.

Læs mere

Michael

Michael
Kontaktperson

Michael er uddannet pædagog og konfliktmægler. Michael har en efteruddannelse inden for coaching og teambuilding, og han har ligeledes bred erfaring inden for arbejdet med at opspore og forebygge radikalisering blandt unge.

Læs mere

Trine
Kontaktperson, familiebehandler og VISO-specialist (på barsel)

Trine er uddannet pædagog med en kandidat i pædagogisk antropologi. Trine og certificeret i “mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og familier.”

Læs mere

Annette

Annette
Psykolog og VISO-specialist

Annette er autoriseret psykolog, børnesagkyndig og specialist i psykoterapi med børn og unge. Annette er specialiseret i at arbejde behandlende og udredende med børn og unge inden for områderne omsorgssvigt, vold og traumer samt børn og unge udsat for fysisk, psykisk og seksuelle overgreb.

 

Annette udarbejder også forældrekompetenceundersøgelser, prognosevurderinger, tilknytningsundersøgelser, traumescreeninger mm. samt tilbyder samtaleforløb til børn og unge.

Læs mere 

Hakan

Hakan
Kontaktperson og bokse-/kickboksetræner

Hakan er uddannet pædagog og misbrugskonsulent og har mange års erfaring som kontaktperson for børn og unge. Herudover er det Hakan, der står for Plan B’s bokse- og kickboksetræning.

Læs mere

Line
Familiebehandler

Line er uddannet lærer, familiebehandler og psykoterapeut. Hun er specialiseret indenfor familiedannelse, spæd- og småbørnsfamilier. Hun har mange års erfaring på specialområdet og i dagbehandling. Line arbejder dybdegående med tilknytnings- og relationsmønstre i familier med afsæt i Theraplay, neuroaffektiv udviklingspsykologi og narrativ samtaleterapi.

Læs mere

Sarah

Sarah
Kontaktperson

Sarah er uddannet pædagog, og har stor erfaring med at arbejde med børn og unge. Sarah har tidligere arbejdet i dagbehandlingsregi på det specialiserede område og er uddannet indenfor en miljøterapeutisk referenceramme.

Læs mere

Madison
Kontaktperson og familiebehandler

Madison er uddannet par- og psykoterapeut med specialiseringer inden for mentalisering og TFT/EFT. Madison har i mange år arbejdet med socialt udsatte børn, unge og familier. 

Læs mere

Christian
Kontaktperson

Christian er uddannet livredder og kropsterapeut og har mange års erfaring inden for specialområdet. Derudover er han personlig træner og kostvejleder. 

Læs mere

Chaline

Chaline
Familiebehandler og kontaktperson

Chaline arbejder både som familiebehandler og kontaktperson. Hun er desuden uddannet i body-sds, kinesisk akupunktur og NADA-akupunktur.

Josephine

Josephine
Kontaktperson og misbrugskonsulent

Josephine er uddannet misbrugskonsulent og har været kontaktperson i Plan B siden 2004. Josephine har en diplomuddannelse i ledelse og MI og er certificeret i “mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og familier”. Josephine er ligeledes uddannet NADA-akupunktør.

Læs mere

 

Jacob
Underdirektør og økonomichef

Jacob er underdirektør og økonomichef og sidder til daglig med ansvar for økonomi og administration i Plan B. Jacob har en bred ledelseserfaring med sig fra den private sektor, også inden for det socialfaglige felt.

Læs mere

Katja

Katja
Fagchef

Katja er ansvarlig for vores team af kontaktpersoner i Plan B og sidder til daglig som en del af administrationen. Katja har været i Plan B siden 2008 og har frem til 2020 arbejdet som kontaktperson. Katja er uddannet misbrugskonsulent, NADA-akupunktør, stress-coach, og har ligeledes kurser inden for SMART Recovery og er certificeret inde for metoden “mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og familier”.

Læs mere

Mette

Mette
Familiebehandler

Mette er kandidat i pædagogisk psykologi, psykoterapeut (MPF) og ETF-parterapeut. Hun har mange års erfaring med helhedsorienteret familiebehandling i komplicerede familiesager og er desuden specialiseret inden for behandlingen af spiseforstyrrelser samt arbejdet med børn og unge med diagnoser og psykosocuale udfordringer. 

Læs mere

Sille

SILLE
Psykolog og VISO-specialist

Sille er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Sille har stor erfaring med børneområdet, herunder særligt inden for overgrebs- og misbrugsproblematikker samt erfaring med at arbejde med børn med psykosociale vanskeligheder.

Læs mere

Rasmus
Familiebehandler og VISO-specialist

Rasmus har en BA i pæd. psykologi og en kandidat i neuropsykologisk traumatologi med specialisering i behandling af vold, seksuelle overgreb og tortur. Rasmus er efteruddannet familieterapeut ved The Dulwich Center i Adeleide og har i mange år arbejdet som traumespecialist i Gaza, Vestbredden, Syrien, Irak og Armenien.

 

Rasmus har derudover bidraget til videreudvikling af den mentaliseringsbaserede behandling samt gruppe forløb ved Anna Freud Instituttet i London.   

Læs mere