GDPR

Persondatapolitik Plan B

I Plan B registrerer vi løbende persondata på vores medarbejdere og de indskrevne borgere. Dette sker typisk fra det øjeblik, der indgås en kontrakt med en kommune og Plan B om en borger, eller når vi modtager en ansøgning til en stilling.

Kategorier af registrerede personer:
For indskrevne behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

 • Indskrevne
 • Pårørende

For personale behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

 • Ansøgere
 • Ansatte
 • Pårørende

Kategorier af personoplysninger:
De personoplysninger, som behandles på indskrevne, kan omfatte følgende:

 • Indentifikationsoplysninger – eksempelvis navn, cpr-nummer, adresse etc.
 • Oplysninger vedrørende ansættelsesforhold
 • National eller etnisk oprindelse
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Helbredsoplysninger
 • Strafbare forhold
 • Seksuelle forhold

De personoplysninger, som behandles på personale, kan omfatte følgende:
Identifikationsoplysninger

 • Oplysninger vedr. ansættelsesforhold
 • National eller etnisk oprindelse
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Helbredsoplysninger
 • Strafbare forhold

Kategorier af modtagere:
Plan B videregiver udelukkende personoplysninger vedr. indskrevne til offentlige myndigheder eller private aktører i det omfang, det skønnes relevant for at kunne levere den bestilte ydelse, og kun såfremt den registrerede giver samtykke. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor skærpet indberetningspligt er gældende.

Vedr. personale videregiver Plan B i overensstemmelse med lovgivningen personoplysninger til relevante myndigheder, eksempelvis SKAT, Arbejdstilsynet, pensionsselskaber, banker og forsikringsselskaber.
  
 
Beskyttelse og lagring af personoplysninger
Plan B opbevarer kun personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke personoplysningerne er indsamlet. Oplysningerne slettes derfor, når eksempelvis kunde- eller ansættelsesforholdet ophører, dog under hensyntagen til de opbevaringspligter, der følger af anden lovgivning, eksempelvis regnskabsloven.
  

Behandling hos tredjepart
Plan B’s behandling af personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som blandt andet fastsætter rammerne for autorisations- og adgangsstyring samt logning. Fysisk materiale opbevares aflåst.

 
Henvendelse til os
Hvis du har spørgsmål vedr. persondata, bedes du rette henvendelse til os på: planb@projektplanb.dk