KRIMINALITETSFOREBYGGENDE INDSATER FOR UNGE

Vores kriminalitetsforebyggende indsatser har overordnet det til fælles at de er: helhedsorienterede, massive, kreative, bæredygtige og effektive.

Kriminalitetstruede unge kæmper ofte med både sociale, emotionelle, tilpasnings- og adfærds problematikker, og deres mistrivsel kommer så til udtryk i form af vold, misbrug, personfarlig kriminalitet, anden kriminalitet o.lign.

Det er vores opfattelse at kriminalitetstruede unge oftest har brug for ro, omsorg, stabilitet og faste (men kærlige) rammer. De har oftest også brug for at blive stimulerede, aktiverede og få vakt deres nysgerrighed for andre måde at være i verden på.

Det er oftest unge der har en “god grund” til at reagere som de gør, til at opsøge de miljøer de er i samt udleve den adfærd de gør – hvor destruktiv den end ser ud for andre.

Det er vores opgave at skabe den tillid og tryghed, der skal gøre det muligt for de unge at skabe de nødvendige forandringer – og det gør vi igennem vedholdenhed, proaktivitet og omsorg.

Vi arbejder hele døgnet og i weekender, hvor vi møder de unge i deres miljø og på de tidspunkter der giver mening i forhold til at løse vores opgave.

 

“Alternativ til sikret afdeling”

I denne massive indsats tilbyder vi en pædagogisk observation under døgnbemanding af den unge i frihed, med gradvis nedtrapning over en 3 måneders periode. I praksis betyder det, at vi i starten er med den unge overalt og følger den unge i hjemmet, i skolen, i mødet med vennerne osv. De første 2-3 uger observerer vi den unge, med henblik på at identificere risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i den unges liv. Herefter laver vi en plan med den unge om, hvordan vi stille og roligt kan begynde at udvikle nye kompetencer, uden at rokke ved hele den unges fundament. I denne periode er vi meget fysisk aktive og introducerer de unge for alternativ læring og positive fællesskaber. Efter behov udarbejder en af vores psykologer en psykologisk undersøgelse af den unge og hele indsatsen munder ud i at vi enten har hjulpet den unge videre uden videre tiltag eller at vi er blevet helt skarpe på, hvilke rammer der skal til for at den unge kan udvikle sig i en positiv retning.

Det er vores erfaring, at de unge der tilbydes dette alternativ frem for fx en sikret afdeling eller en “akut” anbringelse har større chancer for at udvikle sig i en sund og positiv retning, hvor de selv er motiverede og engagerede i eget liv.

Ring og hør nærmere på: 20233529.