Om Plan B

Plan B er en social- og psykologfaglig organisation, der samarbejder med kommuner i hele landet om at skræddersy specialiserede, forebyggende og bæredygtige indsatser til udsatte børn, unge og voksne samt familier med særlige behov.
Det er vores vision og erfaring, at vi med denne tilgang bidrager til at skabe tydelige og varige forandringer, der også rækker ud over vores indsats.

I Plan B løser vi komplekse sager inden for det social- og psykologfaglige felt, og vores kompetente medarbejdere har hver for sig og tilsammen en bred og samtidig specialiseret viden om sociale, psykologiske, udviklingsmæssige og kulturelle problematikker.

Vores medarbejdere har alle en relevant social- eller psykologfaglig uddannelse bag sig og modtager løbende supervision fra vores interne psykologhus. I Plan B har vi både familiebehandlere, kontaktpersoner, socialrådgivere, lærere og psykologer mm, som både arbejder alene og sammen på tværs af faggrupperne.
At vi har hele vores tværfaglige team samlet under samme tag sikrer et altid tæt og koordineret sagssamarbejde – både indadtil og udadtil – som er helt afgørende for den høje faglige kvalitet i vores indsatser. Derfor er vi også altid proaktive i forhold til vores samarbejdspartnere – så trygheden ved at videregive en sag til os er høj.

 

Når det brænder på

I Plan B lægger vi vægt på at være en smidig og fleksibel organisation, som handler professionelt – også i akutte situationer. Vi har døgnbemanding på telefonen, og vores medarbejdere står klar alle døgnets timer og kan køre ud, hvis en situation kræver det.
Vi starter op i nye sager så hurtigt som muligt, og matcher nye sager med den eller de medarbejdere, hvis kompetencer matcher den unge og familiens behov.
Ring gerne til os på tlf.: 33 15 20 23 og snak med den visitationsansvarlige.