Særlige kompetenceområder

Vi har mange års positive erfaringer med at kunne hjælpe og engagere børn og unge, der af forskellige årsager kæmper i livet. Herunder:

  • Børn og unge med diagnoser, herunder; autismespektrum forstyrrelser, angstproblematikker, skolevægring, spisevægring, selvskadende adfærd, udad reagerende adfærd mm
  • Børn og unge udsat for; fysisk og psykisk vold, udviklingstraumer og seksuelle overgreb
  • Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser og heraf relationelle vanskeligheder
    Transgenerationelle traumer og PTSD.