SEKSUEL KRÆNKENDE OG BEKYMRENDE ADFÆRD

I Plan B er vi specialister i sager, hvor børn eller unge udviser en seksuel bekymrende og krænkende adfærd. Mange af disse børn i denne gruppe er omsorgssvigtet og/eller har en eller flere diagnoser.  Ofte kan et barns krænkelser have stået på i mange år inden der bliver grebet ind og barnet får hjælp.

I Psykologhus Plan B er vi flere psykologer, der har bred erfaring og viden som VISO-specialister netop inden for denne målgruppe. Hvordan taler man som fagperson med et barn der er seksuelt krænkende kan også være udfordrende. Mange fagpersoner oplever ubehag ved at berøre sådan et emne. Berøringen af emnet kan skyldes flere ting men kan ofte handle om egne barrierer og grænser.

VI TILBYDER:

  • Udredning og behandling af børn og unge, der udviser seksuel krænkende og bekymrende adfærd
  • Supervision til fagpersoner – som fagperson kan det være uvant at skulle tale med et barn, der er seksuelt krænkende, og mange fagpersoner oplever ubehag ved at berøre emnet. Det kan handle om mange ting, men skyldes ofte egne barrierer og grænser.
  • Supervision til plejefamilier og institutioner
  • Rådgivning og undervisning til kommuner og institutioner

I Plan B oplever vi i denne cybertid, at mange unge har en seksualiserende bekymrende adfærd på nettet. Der er et stort behov for, at omsorgspersoner og fagpersoner er opmærksomme på denne problematik og får ydet den rette hjælp og støtte til barnet og dens omgivelser.

Vi står derfor altid til rådighed for en telefonisk rådgivning hvis du har spørgsmål eller har behov for at vende en sag hvor der også indgår seksuel krænkende og bekymrende adfærd.