Efterværn 

Plan B tilbyder efterværn (SEL § 76) til unge over 18 år, som har behov for særlig støtte til at sikre en stabil overgang til en selvstændig voksentilværelse, f.eks. fra en anbringelse.

Den unge får tilknyttet en støttekontaktperson, som støtter og vejleder den unge i at håndtere hverdagens praktiske gøremål, beslutninger og handlinger. Formålet med efterværnet er selvstændiggørelse via støtte i overgangen fra et omflakkende og kaotisk ungdomsliv og hen imod et mere etableret, struktureret og hensigtsmæssigt voksenliv. Selvstændighed hviler på selvforsørgelse og derfor lægges der i vores efterværnsindsats stor vægt på afklaring, opstart og fastholdelse i uddannelse og/eller beskæftigelse.
 
Ring til den visitationsansvarlige på 33 15 20 23, hvis du har en sag, du gerne vil have sparring på.