PlanB

Intensive indsatser, særlige spædbørnsindsatser, observationsforløb, samtaleforløb, video-baserede feedback forløb samt COS-P forløb m.m.

Læs mere

Skræddersyede intensive indsatser, fastholdelse i tilknytningen til alle arenaer  i den unges liv – familien, klubben, skolen, fritidsaktiviteter, efterværn og voksenliv, mentorordninger, misbrugsbehandling m.m. 

Læs mere

Psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne, traumeudredninger (NMT), forældrekompetenceundersøgelser, prognosevurderinger, tilknytningsundersøgelser m.m.

Læs mere

Terapeutiske samtaler med børn, unge og voksne, traumeterapi, vredeshåndteringsforløb, yoga- og andre gruppeforløb.

Læs mere

Skræddersyede, helhedsorienterede og bæredygtige “alternativer til anbringelse på sikrede afdelinger” bestående af intensiv familiebehandlig, kontaktpersonsordning og vredeshåndteringsforløb mm.

Læs mere

Plan B leverer udredning og specialrådgivning til alle landets kommuner i forhold til børn og unge udsat for fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb, udviklingstraumer, grænseoverskridende adfærd m.m. 

Læs mere