+45 33 15 20 23

Information for unge

Plan B har hjulpet mange unge gennem tiden – unge som fx er ude i kriminalitet, tager stoffer, ikke har noget sted at bo, har psykiske problemer, eller hvor det er gået helt skævt i forhold til forældrene og derfor fuldstændig har mistet troen fremtiden.

Mange af disse unge har vi hjulpet til at få styr på sig selv; de er stoppet med at tage stoffer, har fået et bedre forhold til deres forældre, er kommet i gang med en uddannelse eller et arbejde og har i det hele taget fundet troen på et bedre liv.

Plan B arbejder på den måde, at vi også inddrager dine forældre og lærer dem, hvordan de, som forældre, bliver bedre til at hjælpe dig.

Hvordan får du en kontaktperson fra Plan B?

For at få en støttekontaktperson, skal du kontakte socialforvaltningen i din kommune og snakke med en sagsbehandler. Det er sagsbehandleren, der afgør, om du skal have en kontaktperson og i så fald hvilken – mange kommuner har nemlig deres egne kontaktpersoner, som de bruger. Men hvis du gerne vil have en fra Plan B, kan du sige det til sagsbehandleren, og så kan han eller hun snakke med Plan B og finde ud af, om vi er de rigtige.

Brug for at snakke med en her og nu?

Når det skal gå gennem kommunen, kan det godt tage lidt tid, inden du får en støttekontaktperson. Har du brug for hjælp her og nu, eller for nogen at snakke med, kan du fx prøve at ringe til Børnetelefonen på 116 111 – den er åben mandag-torsdag kl. 12-21 og fredag kl. 12-19. Det er gratis, og du kan være anonym. Du kan også ringe til Ung på Linje på 70 12 10 00, som har åbent hverdage 19-22 og søndag 19-22, hvor du også kan være anonym.

Har du et stofmisbrug og vil du gerne holde op, kan læse mere på Netstof. Du kan også besøge www.smartrecovery.dk. Det er gratis at deltage. Er du over 18 kan du helt anonymt få behandling ved Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling København (PAS). Du kan også gå ind på KABS, der tilbyder stofmisbrugsbehandling til børn og unge under 25 år.

Er du eller har du været udsat for seksuelt misbrug, kan du kontakte www.doegnvagten.dk

Kontaktpersoner & misbrugskonsulenter

Josephine, Kontaktperson & misbrugskonsulent

20 23 62 08

Efter endt læretid som guldsmed har jeg blandt andet været pædagogisk medhjælper på Redens kvindekollegie, hvor jeg arbejdede med unge kvinder i behandling for stofmisbrug. Ved at arbejde i det miljø har jeg fået et bredt kendskab til de stoffer, der cirkulerer på markedet og i de unges miljø. Dette kendskab bruger jeg til at guide og støtte de unge, så de ikke havner i misbrug. Jeg er uddannet misbrugskonsulent, NADA behandler samt i medicinhåndtering. Jeg har siden 2002 arbejdet som kontaktperson i Plan B, hvor jeg brænder for arbejdet med de unge og ønsker at gøre en forskel, og har et godt tag i især de hårde piger.

 

 

Hakan, Kontaktperson & misbrugskonsulent

 

20 23 25 91

Jeg er født i 1977, taler flydende tyrkisk og er – udover at havet været på forskole til politiuddannelsen uddannet ungdomspædagog fra Ballerup Seminarium, fitnessinstruktør samt bokseinstruktør fra DaBU. Før Plan B arbejdede jeg blandt andet på et værested i Roskilde Kommune for kriminelle og socialt belastede unge. Formålet var, at få dem på ret køl og hjælpe dem i gang med uddannelse eller arbejde. Min fritid bruger jeg sammen med min familie og mine venner. Jeg dyrker også en del sport. Jeg bokser og kickbokser og har også vundet Danmarksmesterskabet i styrkeløft ni gange.

Det vigtige for mig i Plan B er, at komme ind under huden på de unge og se, at de er mennesker ligesom alle andre. De unge, vi arbejder med, har “bare” har nogle særlige udfordringer, som jeg har gode erfaringer med hjælpe dem med.​​

Og i dette pædagogiske arbejde danner mit etniske ophav også en solid baggrund for at kunne arbejde med unge med anden etnisk baggrund. Netop fordi jeg har særlige forudsætninger for dels at forstå og dels være med til at facilitere løsninger på sociale problemstillinger i en tværkulturel kontekst.

Desuden er jeg tovholder på Plan Bs bokse- og kickboxingprojekt og faciliterer her to ugentlige træningssessioner for en gruppe af vores indskrevne unge. Bokse- og kickboxingstræningen er et potent pædagogisk redskab der bibringer fællesskab, kropsbevidsthed og selvværd såvel som det understøtter generel motivation og initiativ samt social træning.

 

 

Katja B, Kontaktperson & misbrugskonsulent

 

20 23 86 90

Jeg har siden 2002 arbejdet med udsatte unge, blandt andet sanktionsdømte unge, og på et bosted. Siden 2008 har jeg været ansat i Plan B. Her har min primære indsats været som kontaktperson, og jeg har som led i min ansættelse videreuddannet mig til misbrugskonsulent, herunder også NADA behandling, NLP practitioner samt medicinhåndtering. Drivkraften for mig er det socialpædagogiske arbejde, det er her jeg har mit engagement, og det er dét jeg brænder for.

 

 

Lasse, Kontaktperson & misbrugskonsulent

 

20 23 66 63

Jeg er uddannet Ungdomspædagog fra Skovlunde Seminarium samt misbrugskonsulent. Jeg startede i Plan B efteråret 2011, og har før dette været klubarbejder i omtrent 10 år i Høje Taastrup Kommune. Jeg brænder for at arbejde med de unge, især dem som af forskellige grunde har det svært og er kommet lidt skævt fra start. Jeg er i Plan B, fordi jeg rigtig gerne vil gøre en forskel for de unge og være med til at guide dem i en positiv retning. Min fritid bruger jeg på familie, venner samt på fodbold og styrketræning.

Michael, kontaktperson og ejer af Plan B

 

20 29 25 64

Jeg er uddannet pædagog fra Peter Sabroe Seminariet i Århus i 1996. Før og under min uddannelse arbejdede jeg på det socialpædagogiske skibsprojekt “Brita Leth”, hvis målgruppe var anbragte unge eller unge der afsonede i surrogat på skibet. Efterfølgende har jeg arbejdet i psykiatrien i Århus med vanskeligt stillede sindslidende med misbrug, og senest fra 1999 – 2012 som opsøgende socialpædagog i Høje-Taastrup Kommune. De sidste 12 år som daglig leder for de øvrige opsøgende medarbejdere. Efter mange års arbejde med at opspore og motivere unge i kriminalitet, misbrug eller anden mistrivsel til at modtage tilbud om forandring, typisk et tilbud om en kontaktperson, fik jeg lyst til at være en del af selve løsningen, og var så heldig at blive ansat som kontaktperson i Plan B i januar 2013. Jeg mener at det er vigtigt, at man som professionel selv er med til at skabe oplevelser og er derfor ofte på tur med de unge jeg er tilknyttet – gerne udendørsoplevelser af forskellig karakter. Ved siden af pædagoguddannelsen, har jeg en uddannelse som konfliktmægler fra Center For Konfliktmægling, som jeg har brugt i et team for mægling i sager om unge med anden etnisk baggrund, som er kommet i konflikt med deres familier pga. generations- og ungdomsproblematikker.

 

 

Søren Thide. Senior rådgiver, konsulent og kontaktperson

  

Jeg er uddannet socialpædagog fra Ålborg Socialpædagogiske Seminarium og har før det været falckredder og fængselsbetjent. Desuden har jeg været med i opstarten af Den Sociale Skadestue i Aalborg, samt været inden for psykiatrien, på døgninstitution for unge og arbejdet i surrogatfængsel.

Sammen med en kollega skabte jeg Plan B i 1999. Visionen var at gøre en indsats for belastede unge kriminelle, både før de ender i fængsel og – hvis skaden er sket – at hjælpe dem til et liv uden kriminalitet, når de kommer ud.Jeg fungerer i dag som seniorrådgiver i Plan B og foruden at have praktiske opgaver, nyder jeg godt af at Plan B trækker på min erfaring og know-how.

 

 

Yagmur, socialrådgiver samt kontaktperson og arbejdsmiljørepræsentant.

 

20 23 25 63

Jeg er uddannet socialrådgiver og har en en kurdisk/tyrkisk baggrund men jeg er født og opvokset i Danmark. Jeg har primært arbejdet med unge i institutions-, bofælleskabs- samt psykiatriregi. I Plan B møder jeg den enkelte unge i en empatisk og anerkendende relation.

Med min socialfaglige baggrund, tager mit arbejde med familierne udgangspunkt i en systemisk tilgang. Ligeledes har jeg kendskab til socialret og kan på baggrund af dette, navigere i lovgivningen ift. diverse problemstillinger i de enkelte sager. Samtidig har jeg indblik i det systematiske sagsarbejde som sagsbehandlere udfører. Dette oplever jeg som en fordel for det tværfaglige samarbejde som arbejdet i Plan B også er.

Derudover ser jeg min etniske baggrund som en ressource i mit arbejde i Plan B. Jeg har en interkulturel forståelse, som betyder, at jeg har et særligt indblik i den livsverden, som piger med anden etnisk baggrund kan siges at befinde sig i. Dette anvender jeg i særlig grad i sager hvor skyld, skam og ære er en del af problemstillingen.

Desuden er jeg ved at uddanne mig som familieterapeut, såvel som jeg er tovholder på vores pigeprojekt Streetfit Girls som vi udfører i samarbejde med Games København.

 

 

Trine Severin. Pædagog

 

Jeg er uddannet pædagog fra Københavns Pædagoguddannelse i juni 2016. Pt. læser jeg en cand. pæd. i pædagogisk antropologi fra Aarhus Universitet. Denne afslutter jeg i sommeren 2018. Desuden har jeg et kursus i ”Den Motiverende Samtale”, som er en samtaleteknik, der søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil. Gennem min uddannelse på universitetet har jeg også erfaring med længerevarende etnografisk feltarbejde – inden for ungeområdet.Før min ansættelse i Plan B arbejdede jeg i kommunalt regi. Jeg har også arbejdet inden for misbrugsbrugsområdet under Center for Rehabilitering og Pleje. Derudover har jeg arbejdet som kontaktperson i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune. I Plan B er jeg ansat som kontaktperson. Jeg arbejder med den unge ud fra en helhedsorienteret tanke og i et tværfagligt samarbejde med bl.a. familiebehandler, familien og misbrugskonsulenter og relevante andre. Jeg anvender relationel koordinering som en af mine metoder til at styrke samarbejdet. Endvidere arbejder jeg ud fra en antropologisk tilgang. Dette betyder, at jeg træder ind i menneskers liv med en undren og nysgerrighed på deres livsverden.Nøgleordene i min tilgang i relationen er empati, respekt og ligeværdighed. Jeg brænder for at skabe forandring, og jeg ser grundlæggende mennesker som ressourcefulde.

 

 

Rosanna, sportspædagog og kontaktperson

 

20 29 25 64

Jeg er uddannet sportspædagog fra Jysk pædagogseminarium i Aarhus. Fra 2013 til 2015 arbejdede jeg i Aarhus kommune som klubmedarbejder og som tovholder på mange forskellige projekter i ungdomsskolen, hvor mit fokusområde var pigegrupper og piger med sociale og kropslige udfordringer. Herudover har jeg fungeret som mentor og støttekontaktperson for ikkeuddannelsesparate unge, og unge i efterværn såvel som jeg har arbejdet på en ungdomspension for udsatte og kriminalitetstruede unge i alderen 14-18 år. Før jeg læste til pædagog tog jeg en professionsbachelor i sport og eventmanagement i Aalborg. I min sidste praktikperiode her var jeg desuden ansat hos ”Fit-For-Kids” og arbejdede med udsatte børn og unge med overvægt. Sideløbende har jeg siden 2008 arbejdet i fitnessbranchen som holdinstruktør og fitnesstræner – med erfaring indenfor pilates, spinning og styrketræning. I tillæg til dette er jeg uddannet kostvejleder fra AtWorkSkolen – med speciale i børn og overvægt.

Jeg bruger ofte sport og aktivitet i mit pædagogiske arbejde, da jeg mener at det kan være med til at skabe rum og plads til relationsopbygning, konstruktive dialoger, motivation samt styrkelse af sociale kompetencer og selvværd.

Min stærke side og noget af det jeg brænder mest for, er det relationelle og motiverende arbejde. Jeg anvender ofte min humor og bestræber mig på at fremstå autentisk da det er min erfaring, at dette er tillidsbærende i en relation. Min fritid bruger jeg sammen med min familie og min venner. Jeg elsker at dyrke sport og bruger meget tid på mine cykler – både i skoven og på landevejen.

 

 

Tobias, socialpædagogstuderende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 55 59 11

Jeg har mange års projekterfaring i de mest udsatte områder af København. Jeg har været med til at afvikle street-soccer-events i samarbejde med andre ildsjæle, der ligesom jeg, brænder for at indgå i bæredygtige relationer med udsatte unge. Herudover har jeg flere års socialfagligt arbejde bag mig, som blandt andet omfatter, lejrleder for Dansk Folkehjælp, pædagogisk medhjælper i en fritids- og ungdomsklub på ydre Østerbro samt vikaransættelser på forskellige ungdomspensioner – ligeledes i københavnsområdet. Jeg arbejder pt. også som fastholdelsesmentor for kriminalitetstruede unge som gerne vil ud af rocker-/bandemiljøet i Fredensborg Kommune. Ved siden af mit fuldtidsarbejde, læser jeg til socialpædagog og skal efter endt studie (2019), læse videre til kriminolog.

Udover at jeg brænder for at arbejde med mennesker, har jeg også en stor passion for fodbold. Jeg har i snart 30 år været aktiv fodboldspiller og senere -træner og jeg finder det inspirerende og givtigt at anvende fodbolden i mit sociale arbejde.

Adresse

Valby 2500

Ring til os

Telefon: (+45) 33 15 20 23

Kontorets åbningstider

Mandag-onsdag 09:00-16:00
Torsdag 09:00-18:00
Fredag 09:00-13:00