+45 33 15 20 23

Information for unge

Plan B har hjulpet mange unge gennem tiden – unge som fx er ude i kriminalitet, tager stoffer, ikke har noget sted at bo, har psykiske problemer, eller hvor det er gået helt skævt i forhold til forældrene og derfor fuldstændig har mistet troen fremtiden.

Mange af disse unge har vi hjulpet til at få styr på sig selv; de er stoppet med at tage stoffer, har fået et bedre forhold til deres forældre, er kommet i gang med en uddannelse eller et arbejde og har i det hele taget fundet troen på et bedre liv.

Plan B arbejder på den måde, at vi også inddrager dine forældre og lærer dem, hvordan de, som forældre, bliver bedre til at hjælpe dig.

Hvordan får du en kontaktperson fra Plan B?

For at få en støttekontaktperson, skal du kontakte socialforvaltningen i din kommune og snakke med en sagsbehandler. Det er sagsbehandleren, der afgør, om du skal have en kontaktperson og i så fald hvilken – mange kommuner har nemlig deres egne kontaktpersoner, som de bruger. Men hvis du gerne vil have en fra Plan B, kan du sige det til sagsbehandleren, og så kan han eller hun snakke med Plan B og finde ud af, om vi er de rigtige.

Brug for at snakke med en her og nu?

Når det skal gå gennem kommunen, kan det godt tage lidt tid, inden du får en støttekontaktperson. Har du brug for hjælp her og nu, eller for nogen at snakke med, kan du fx prøve at ringe til Børnetelefonen på 116 111 – den er åben mandag-torsdag kl. 12-21 og fredag kl. 12-19. Det er gratis, og du kan være anonym. Du kan også ringe til Ung på Linje på 70 12 10 00, som har åbent hverdage 19-22 og søndag 19-22, hvor du også kan være anonym.

Har du et stofmisbrug og vil du gerne holde op, kan læse mere på Netstof. Du kan også besøge www.smartrecovery.dk. Det er gratis at deltage. Er du over 18 kan du helt anonymt få behandling ved Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling København (PAS). Du kan også gå ind på KABS, der tilbyder stofmisbrugsbehandling til børn og unge under 25 år.

Er du eller har du været udsat for seksuelt misbrug, kan du kontakte www.doegnvagten.dk

Kontaktpersoner & misbrugskonsulenter

Josephine, Kontaktperson & misbrugskonsulent

20 23 62 08

Uddannelse

  • Diplomuddannelse i ledelse og MI (motivationssamtalen)
  • Misbrugskonsulent/kognitiv misbrugsuddannelse
  • NADA-akupunktør
  • Medicin-bevis (medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde)

 

Erhvervserfaring

  • Vikar, Redens Kvindekollektiv 2003
  • Ansat i PLAN-B siden 2004

 

 

Hakan, Kontaktperson & misbrugskonsulent

 

20 23 25 91

Jeg er født i 1977, taler flydende tyrkisk og er – udover at havet været på forskole til politiuddannelsen uddannet ungdomspædagog fra Ballerup Seminarium, fitnessinstruktør samt bokseinstruktør fra DaBU. Før Plan B arbejdede jeg blandt andet på et værested i Roskilde Kommune for kriminelle og socialt belastede unge. Formålet var, at få dem på ret køl og hjælpe dem i gang med uddannelse eller arbejde. Min fritid bruger jeg sammen med min familie og mine venner. Jeg dyrker også en del sport. Jeg bokser og kickbokser og har også vundet Danmarksmesterskabet i styrkeløft ni gange.

Det vigtige for mig i Plan B er, at komme ind under huden på de unge og se, at de er mennesker ligesom alle andre. De unge, vi arbejder med, har “bare” har nogle særlige udfordringer, som jeg har gode erfaringer med hjælpe dem med.​​

Og i dette pædagogiske arbejde danner mit etniske ophav også en solid baggrund for at kunne arbejde med unge med anden etnisk baggrund. Netop fordi jeg har særlige forudsætninger for dels at forstå og dels være med til at facilitere løsninger på sociale problemstillinger i en tværkulturel kontekst.

Desuden er jeg tovholder på Plan Bs bokse- og kickboxingprojekt og faciliterer her to ugentlige træningssessioner for en gruppe af vores indskrevne unge. Bokse- og kickboxingstræningen er et potent pædagogisk redskab der bibringer fællesskab, kropsbevidsthed og selvværd såvel som det understøtter generel motivation og initiativ samt social træning.

 

 

Katja B, Kontaktperson & misbrugskonsulent

 

20 23 86 90

Jeg har siden 2002 arbejdet med udsatte unge, blandt andet sanktionsdømte unge, og på et bosted. Siden 2008 har jeg været ansat i Plan B. Her har min primære indsats været som kontaktperson, og jeg har som led i min ansættelse videreuddannet mig til misbrugskonsulent, herunder også NADA behandling, NLP practitioner samt medicinhåndtering. Drivkraften for mig er det socialpædagogiske arbejde, det er her jeg har mit engagement, og det er dét jeg brænder for.

 

 

Michael, kontaktperson og ejer af Plan B

 

20 29 25 64

Jeg er uddannet pædagog fra Peter Sabroe Seminariet i Århus i 1996. Før og under min uddannelse arbejdede jeg på det socialpædagogiske skibsprojekt “Brita Leth”, hvis målgruppe var anbragte unge eller unge der afsonede i surrogat på skibet. Efterfølgende har jeg arbejdet i psykiatrien i Århus med vanskeligt stillede sindslidende med misbrug, og senest fra 1999 – 2012 som opsøgende socialpædagog i Høje-Taastrup Kommune. De sidste 12 år som daglig leder for de øvrige opsøgende medarbejdere. Efter mange års arbejde med at opspore og motivere unge i kriminalitet, misbrug eller anden mistrivsel til at modtage tilbud om forandring, typisk et tilbud om en kontaktperson, fik jeg lyst til at være en del af selve løsningen, og var så heldig at blive ansat som kontaktperson i Plan B i januar 2013. Jeg mener at det er vigtigt, at man som professionel selv er med til at skabe oplevelser og er derfor ofte på tur med de unge jeg er tilknyttet – gerne udendørsoplevelser af forskellig karakter. Ved siden af pædagoguddannelsen, har jeg en uddannelse som konfliktmægler fra Center For Konfliktmægling, som jeg har brugt i et team for mægling i sager om unge med anden etnisk baggrund, som er kommet i konflikt med deres familier pga. generations- og ungdomsproblematikker.

 

 

Trine. Pædagog

 

Jeg er uddannet pædagog fra Københavns Pædagoguddannelse i juni 2016. Pt. læser jeg en cand. pæd. i pædagogisk antropologi fra Aarhus Universitet. Denne afslutter jeg i sommeren 2018. Desuden har jeg et kursus i ”Den Motiverende Samtale”, som er en samtaleteknik, der søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil. Gennem min uddannelse på universitetet har jeg også erfaring med længerevarende etnografisk feltarbejde – inden for ungeområdet.Før min ansættelse i Plan B arbejdede jeg i kommunalt regi. Jeg har også arbejdet inden for misbrugsbrugsområdet under Center for Rehabilitering og Pleje. Derudover har jeg arbejdet som kontaktperson i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune. I Plan B er jeg ansat som kontaktperson. Jeg arbejder med den unge ud fra en helhedsorienteret tanke og i et tværfagligt samarbejde med bl.a. familiebehandler, familien og misbrugskonsulenter og relevante andre. Jeg anvender relationel koordinering som en af mine metoder til at styrke samarbejdet. Endvidere arbejder jeg ud fra en antropologisk tilgang. Dette betyder, at jeg træder ind i menneskers liv med en undren og nysgerrighed på deres livsverden.Nøgleordene i min tilgang i relationen er empati, respekt og ligeværdighed. Jeg brænder for at skabe forandring, og jeg ser grundlæggende mennesker som ressourcefulde.

 

 

Adresse

Thoravej 13, 3. sal

2400 København NV

Ring til os

Telefon: (+45) 33 15 20 23

Kontorets åbningstider

Mandag-onsdag 09:00-16:00
Torsdag 09:00-18:00
Fredag 09:00-13:00