+45 33 15 20 23

Målgruppe

Plan B er et tilbud til børn og unge fra 10-23 år samt deres familier, som kæmper med et bredt spektrum af sociale, kulturelle, familiære og psykologiske problematikker i deres hverdag. Typiske problemfelter hos målgruppen er kriminalitet, banderelationer, misbrug, gråzoneprostitution, lav IQ, uregelmæssig skolegang, psykiske og sociale udfordringer såsom indadvendthed, social isolation og udadreagerende adfærd. Mange af vores unge kæmper med følgerne af omsorgssvigt, har lavt selvværd og manglende tro på sig selv og fremtiden. De har typisk aldrig haft faste, trygge rammer eller en tillidsbaseret relation til en voksen, og de mangler derfor støtte til at agere, udvikle sig og skabe et netværk i samfundet.

Kernen i Plan B’s arbejde er den helhedsorienterede indsats, hvor vi arbejder i samtlige arenaer i den unges liv – i familien, klubben, skolen, fritidsaktiviteten m.m. Når det giver mening tilknytter vi en familiebehandler til at arbejde målrettet med familien og en psykolog til at yde støtte og eventuelt samtaler (hvorend der er behov) – sideløbende med støttekontaktpersonens arbejde med den unge.

De seneste år er Plan B også begyndt at yde familiebehandling til familier med børn i 0-10 års alderen, ligesom vi tilbyder familiebehandling til plejeforældre og forældre med anbragte børn.

Gruppen af indskrevne børn, unge og familier i Plan B er lige så forskellige som mennesker nu engang er, og med lige så forskelligartede problematikker. I Plan B bestræber vi os på at møde den enkelte i øjenhøjde, og vi hjælper og støtter uden fordomme og uanfægtet af køn, etnicitet, klasse og andre sociale kategorier.

Adresse

Thoravej 13, 3. sal

2400 København NV

Ring til os

Telefon: (+45) 33 15 20 23

Kontorets åbningstider

Mandag-onsdag 09:00-16:00
Torsdag 09:00-18:00
Fredag 09:00-13:00