+45 33 15 20 23

Indsatsen i familien

Plan B’s indsats tager udgangspunkt i vores positive menneskesyn, som beskrevet i vores værdisæt. Når vi arbejder med og i en familie, er arbejdet forankret i en klippefast tro på, at alle mennesker har lyst og drive til at udvikle og ændre sig, uanset social baggrund og nuværende udfordringer. Alle har drømme og et ønske om at gøre tingene på en god måde. Nøglen til at skabe forandring og udvikling ligger hos og i det enkelte menneske; ved at klarlægge iboende ressourcer, skabe en tro på at forandring og udvikling er muligt, og iklæde den unge og familien de rette redskaber, gør vores kontaktpersoner og familiekonsulenter en stor forskel i selv de mest udfordrede familier.

Vi arbejder 1:1 med den unge og familien, der hvor de er. Det er i den individuelle indsats, hvor vi kan tage højde for den enkeltes særlige omstændigheder og udfordringer, at vi kan finde individuelle løsninger. I relationsarbejdet med den unge ligger også at drage den løbende omsorg, som samtidig dækker over vigtige samtaler, der er det egentlige socialpædagogiske arbejde. Her fungerer kontaktpersonen som en rollemodel, der arbejder på at give den unge redskaber, så relationer til forældre, lærere og sagsbehandlere bliver lettere. Vi arbejder intensivt med at motivere og holdningspåvirke den unge, og bliver ved med at vise, at vi vil den unge uanset ’hvor’, hvornår’ og ’hvorfor’. Vi fokuserer på at fremstå troværdige, og anerkender at det er de små ting i hverdagen der skaber den tillid til og fortrolighed med den unge og familien, der er altafgørende i relationsarbejdet.

I Plan B ser vi ethvert menneske som eksperten i sit eget liv. Vi arbejder med de unge og familierne i deres nærmiljø og i deres hjem, der hvor problemerne har sin rod. Vi tåler at være i det svære sammen med de unge og familierne, uden at miste vores professionelle fokus på og faglige nysgerrighed over, hvad intentionen, baggrunden og meningen bag det enkelte menneskes handlinger er.

Når vi arbejder med familien, gør vi det fordi vi tror på familiens og forældrenes rolle i børnenes og de unge liv; på godt og ondt præges og formes vi alle af vores opvækst og sociale nærmiljø. Når en svær opvækst har sat varige spor, søger vores kontaktpersoner og familiekonsulenter at erstatte disse med nye og sunde relationer.

Når vi i Plan B kan takle mange forskelligartede udfordringer og problemstillinger, er det fordi vi favner bredt fagligt. Vores personalegruppe er lidt af en blandet landhandel, netop fordi vi ikke tror på standardløsninger og på at man kan putte folk i kasser. I det daglige arbejder vores kontaktpersoner og familiekonsulenter trans-disciplinært, dvs. med et bredt spektrum af metoder, hovedsageligt indenfor de narrativ-systemiske og psykodynamiske tilgange til socialpædagogisk arbejde bl.a. inspireret af tilknytningsteorierne, ligesom at vi bruger fysisk træning som fast element i mange sager.

Vores medarbejdere arbejder i yderste led, på gaderne og hjemme hos familierne. Det vigtigste for os er derfor ikke at fokusere på en bestemt metode, men at bruge de metoder der virker. Derfor videreuddanner vi løbende vores medarbejderne i tæt dialog med den enkelte omkring hvad der i hans/hendes sager er virksom praksis, ligesom at vi afholder faste månedlige temadage, hvor vi ofte har besøg af eksterne oplægsholdere der fortæller om aktuelle emner.

Når vi sammensætter en indsats, gør vi det altid i tæt samarbejde med den enkelte sagsbehandler, og med udgangspunkt i den unges eller familiens handleplan, samt hvilke behov og problematikker den unge/familien selv udtrykker.  Alt efter udfordringerne i den enkelte sag, kan vi tilbyde en eller flere kontaktpersoner og/eller en familiekonsulent, alt ud fra hvilke(n) medarbejder(e) der besidder netop den faglighed og de kompetencer der er afgørende for at rykke den specifikke sag.

Adresse

Thoravej 13, 3. sal

2400 København NV

Ring til os

Telefon: (+45) 33 15 20 23

Kontorets åbningstider

Mandag-onsdag 09:00-16:00
Torsdag 09:00-18:00
Fredag 09:00-13:00