+45 33 15 20 23

Information til sagsbehandlere

Siden 1999 har vi hjulpet en lang række kommuner i hele Danmark i arbejdet med børn, unge og familier med særlige behov, diagnoser og psykiske/sociale udfordringer. Kriminalitet, vold, stofmisbrug, psykisk sygdom, banderelationer, og manglende uddannelses- og arbejdsperspektiver er typiske problematikker der kendetegner Plan B’s målgruppe.

Hvorfor Plan B?

Plan B løfter nogle af de mest komplicerede og tunge familie- og ungesager. Vi tilbyder en højt specialiseret støttekontaktpersonsordning, hvor vi arbejder 1:1 i den unges nærmiljø. Vi arbejder tværfagligt, trans-disciplinært og har døgnberedskab, og det helhedsorienterede familiearbejde er en fast integreret del af vores ydelser.

Alternativ til anbringelse

Indsatsen i familien fungerer ofte som en forebyggende foranstaltning, hvor vores familiekonsulent arbejder med forældrene i en indsats, der løbende koordineres med vores kontaktpersons arbejde med familiens unge.

Endvidere bliver vi af mange kommuner ofte brugt i hjemtagelser/hjemgivelser, enten hvis en anbringelse er tilvejebragt eller fordi den af den ene eller anden årsag ikke fungerer. Vi kommer ind i familien og skaber ro; ro i familien, og ro for sagsbehandler, som får plads til at varetage andre opgaver.

Det er vores erfaring gennem snart to årtier, at den tidlige, forebyggende indsats i hjemmet ikke kun virker; den er også et effektivt og billigt alternativ til anbringelse. Et alternativ der lønner sig for den unge og forældrene, for kommunen – både ressourcemæssigt og økonomisk – og i sidste ende for samfundet.

Har du en akut sag?

I Plan B sætter vi en ære i at hjælpe kommunerne, også når det brænder på. Vi har ry for at handle hurtigt og komme med et holdbart bud på en indsats, der hurtigt kan lægges videre til beslutning.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har forespørgsler i forhold til en konkret sag, eller har spørgsmål til Plan B’s indsats og virksomhed. Ring direkte til den visitationsansvarlige på 20 23 35 29 eller skriv en mail til [email protected].

Adresse

Thoravej 13, 3. sal

2400 København NV

Ring til os

Telefon: (+45) 33 15 20 23

Kontorets åbningstider

Mandag-onsdag 09:00-16:00
Torsdag 09:00-18:00
Fredag 09:00-13:00