+45 33 15 20 23

Plan B fortællinger

Her kan du læse fortællinger fra Plan B’s arbejde, fortalt af vores kontaktpersoner og familiebehandlere. Disse fortællinger er både fortællinger om hvilke vilkår og udfordringer alt for mange børn, unge og familier skal navigere i til dagligt, samt fortællinger om, hvordan disse vilkår kan ændres og udfordringerne løftes.

“Én succes bliver hurtigt til flere”

Dette er en fortælling om, hvordan succes og motivation ofte går hånd i hånd, og om, hvor vigtigt det er at holde fast i de unge og få gjort deres familier til medspillere fremfor modspillere.

Tidligt i teenageårene blev han tilknyttet en kontaktperson. Hans forældre er skilt, og mor er alene med ham og hans søskende. Hun gør det bedste hun kan, men kan kun begrænset dansk, og har store udfordringer ift. at være alenemor i en anden kultur end den hun er vokset på i. Han er generelt en glad dreng. Han er god til at sætte pris på de små glæder i livet, har empati, vil gerne en masse ting. Han er nem at lave aftaler med som han overholder, hvilket har rigtig stor betydning. På den måde er han en dejlig dreng at have som kontaktperson, men han har selvfølgelig også sine udfordringer. Som barn blev han diagnosticeret med ADHD, og han har været indblandet i både kriminalitet og vold.

Da Plan B kom ind i sagen havde han ikke passet sin skolegang i et par år. Både ham og hans mor troede rent faktisk, at skole var et tilbud, som man kunne sige ja eller nej til. At der i Danmark er skolepligt, kom som en overraskelse. Det er blandt andet noget af det kampen med ham og hans mor har handlet om; at understrege vigtigheden af at han passede sin skole. I starten af forløbet oplevede vi ligefrem, at der blev lavet alliancer mellem mor og ham imod kontaktpersonen.

Hans helbred var ikke godt, da han blev indskrevet. Han spiste ikke nok, og aftaler med forskellige sundhedsmyndigheder var ikke blevet overholdt, så der var meget der skulle følges op på i forhold til hans generelle sundhedstilstand.

En udfordring var, at indsatsen i starten handlede om at få ham i skole. Dette foregik nærmest ved tvang, på grund af en masse indlejrede fordomme om det danske skolesystem. Men hans situation var så dårlig, at det i hans handleplan blev udpenslet, hvor vigtigt det var at være endog meget vedholdende.

I løbet af det først halve til hele år ringede kontaktpersonen til ham hver morgen for at vække ham, så han kunne komme i skole. Tog han ikke telefonen, som han ofte ikke gjorde, kørte kontaktpersonen hjem til ham, fik ham ud af sengen, og fulgte ham selv i skole. I starten var det desværre sjældent, at han så blev i skolen. Lidt inde i forløbet kunne vi konkludere, at det aktuelle skoletilbud ikke var optimalt for ham. Han havde det ikke godt der, og havde store sociale og faglige udfordringer. I tæt samarbejde med hans sagsbehandler, lykkedes det at finde et andet dagtilbud, der kunne tilbyde den særlige støtte der var behov for. Han var i starten stor modstander af at skulle skifte skole; det ville helt sikkert ikke blive bedre end på den gamle skole.

Men så oplevede han, at der var flere der mindede om ham selv. Mange af de andre på den nye skole kæmpede med de samme problemer som han selv gjorde. Han passede ind, og fik den struktur han havde behov for i sin dagligdag. De små succeser blev fulgt op af flere, og motivationen for at gennemføre skolen og tage sig bedre af sig selv voksede.

I dag er kontaktpersonens relation til ham fantastisk god. Væk er den massive modstand der var det første års tid. Stod det til ham skulle han se kontaktpersonen hver dag, og familien er gået fra at være modspillere til at betragte kontaktpersonen som en vigtig del af familien.

De sidste par år har han passet sin skole til punkt og prikke. Han har et ønske om at kunne færdiggøre en uddannelse og få et arbejde. Gerne som pædagog ligesom sin kontaktperson. Hans mor hjælper ham ved at sætte nogle regler og rammer for ham som han kan forstå.

Han kæmper stadig med store udfordringer. Men generelt går det fremad, og uden den faste, vedholdende støtte, var hverken ham eller hans familie kommet dertil hvor de er i dag.

Adresse

Thoravej 13, 3. sal

2400 København NV

Ring til os

Telefon: (+45) 33 15 20 23

Kontorets åbningstider

Mandag-onsdag 09:00-16:00
Torsdag 09:00-18:00
Fredag 09:00-13:00