+45 33 15 20 23

Værdier

Vi har valgt værdierne, som en fælles ramme for, hvordan vi ønsker at udføre vores sociale arbejde. Værdierne er vigtige i samarbejdet med de unge, forældrene og kommunerne. De syv værdier, som udgør vores grundlag og hverdag, er:

Anerkendelse

Humor

Engagement

Empati

Ansvarlighed

Refleksion

Ligevædighed

Sådan blev værdierne til

Over en periode på 1 ½ år udviklede vi vores værdigrundlag ved sammen at vælge værdier, beskrive dem og male dem. Vi malede dem for at finde symboler, der beskriver den enkelte værdi. Det blev til en lang række plakater, som udtrykker vores værdier beskrevet gennem et hverdagseksempel (se nederst på siden).

Positivt menneskesyn og håb

Vi baserer samtidig vores arbejde på værdierne et positivt menneskesyn og håb. Begreberne blev indgående diskuteret, men er ikke med i selve værdigrundlaget, da vi anser dem for grundlæggende præmisser for hele vores måde at arbejde på.

Positivt menneskesyn, fordi vi alle i Plan B har en nagelfast tro på det positive. Først og fremmest en tro på det positive i andre mennesker, at alle har en positiv kerne i sig og kan udvikle sig i en bedre retning. For det andet tror vi på, at ting kan lade sig gøre, at de kan løse sig; vi har fokus på mulighederne og det fremadrettede. Et menneskesyn, som bygger på respekt, åbenhed og tillid.

Dette perspektiv indfanger automatisk den anden præmis, håb. Vi holder fast i håbet – troen på at den unge kan lykkes, også når det ser sortest ud. Som socialarbejdere er vi nogle gange de eneste, der bringer lys ind i den unges liv og holder fast. Hvis lyset forsvinder, er der ikke meget tilbage – så bliver det håbløst, og der er kun social deroute tilbage.

er at se og værdsætte andre – ud fra spontan begejstring eller som en reflekteret handling. Det er en helt fundamental del af livet. og vi gør det ved at se, høre og forholde os til hinanden. Gennem accept og respekt for hinanden, og ved at tilkendegive det, så den enkelte føler sig set. Så det løfter og den anden vokser en lille smule. Anerkendelse er den daglige igangsættelse af små menneskelige vokseværk. Det er rendyrket thumbs up!

 

… er at grine – og få andre til at le, glæde og more sig. Det er at kunne fremkalde morsomme situationer, grine sammen med andre, (kærligt) af andre – og af sig selv. Og altid på rette tid og sted, med fingerspitzgefül, respekt og – vigtigst af alt – hjertevarme. Vi gør det, fordi ’smilet er den korteste vej mellem to mennesker. Så vi bruger humoren til at skabe relationer og som et forløsende element, der kan skabe perspektiv og håb i selv svære situationer. Og vi gør det, fordi i Plan B er ’plejer’ stendød.

 

… er energi og en ordentlig portion ’lyst til’. Det er at involvere sig og give ’den gas’, men også at være vedholdende og bide sig fast, når der er modvind. Engagement for os, er, at vi brænder for at gøre en forskel – men uden at brænde ud. Og fordi vi synes, det er et hamrende vigtigt stykke arbejde og fordi vi synes, vi har noget godt at byde ind med. Så det er bare op med hånden og vise at vi vil og kan! Engagement er, fordi vi simpelthen ikke kan lade være…

 

… er menneskelig indfølings- og indlevelsesevne. Evnen til at genkende og forstå andres følelser. Det, at sætte sig i en andens sted, forstå den andens situation, og mærke, hvor den anden befinder sig – at kunne føle med. Så empati er medfølelse – uden at blive revet med. Det er at sanse den anden og ikke mindst at kunne handle derefter. For os i Plan B, er det, at have den menneskelige sonar sat på on – vi ville ganske enkelt ikke kunne arbejde (eller leve) uden!

 

… er at løfte en opgave, være troværdig, ærlig og til at stole på. En vilje og evne til at påtage sig en opgave, at være pligtopfyldende på den gode måde og overholde aftaler. Ansvarlighed er også at turde og at løfte en etisk forpligtelse overfor vores med-mennesker. Det er at sige ’til’ – men også at sige ’fra’. At være ansvarlige i vores arbejde med de unge, er som at give blomsten en tilpas mængde vand – ikke overvande så den drukner, ej heller under-vande, så den visner og går ud – men så den vokser

 

… er at tænke over noget – og at tænke efter. Refleksion er at inddrage sin faglighed og erfaringer i sin tænkning og inddrage flere forskellige aspekter. Og det er, at stille spørgsmål og sætte spørgsmålstegn, at være kritisk, men samtidig konstruktiv, så der skabes perspektiv. Refleksion er også at stoppe op og tænke (og mærke) efter, så man kan se noget fra en ny eller anden syns-vinkel. Kort fortalt, er det at lade noget gå ind og noget andet komme ud – eller sagt på en anden måde, at lade solskin gå ind og regnbue komme ud.

 

… er erkendelsen og anerkendelsen af, at vi er lige meget værd. At vi alle er lige værdige som mennesker, og skal respekteres som sådan. Uanset køn, alder, livssituation, hud- eller hårfarve. Det udmønter sig ved, at vi møder hinanden, der hvor vi er. Ligeværdighed hjælper os også til, at vi med åbent sind og nysgerrighed kan møde andre, der kan befinde sig en væsentlig anden og vanskeligere situation end vores egen, uden at være fordømmende. Vi ’vejer’ lige meget som mennesker – med alle vores forskelligheder.

 

Adresse

Thoravej 13, 3. sal

2400 København NV

Ring til os

Telefon: (+45) 33 15 20 23

Kontorets åbningstider

Mandag-onsdag 09:00-16:00
Torsdag 09:00-18:00
Fredag 09:00-13:00