+45 33 15 20 23

Medarbejdere

I Plan B vægter vi at personalet er velkvalificeret til at løse opgaverne og alle medarbejdere har derfor forskellige relevante efteruddannelser. Alle medarbejdere modtager løbende supervision og tilbydes jævnligt kurser.

Ledelsen

Michael Bukhave

Michael Bukhave

Direktør

20 29 25 64
[email protected]

Læs mere

Jeg er uddannet pædagog fra Peter Sabroe Seminariet i Århus i 1996. Før og under min uddannelse arbejdede jeg på det socialpædagogiske skibsprojekt “Brita Leth”, hvis målgruppe var anbragte unge eller unge der afsonede i surrogat på skibet. Efterfølgende har jeg arbejdet i psykiatrien i Århus med vanskeligt stillede sindslidende med misbrug, og senest fra 1999 – 2012 som opsøgende socialpædagog i Høje-Taastrup Kommune. De sidste 12 år som daglig leder for de øvrige opsøgende medarbejdere. Efter mange års arbejde med at opspore og motivere unge i kriminalitet, misbrug eller anden mistrivsel til at modtage tilbud om forandring, typisk et tilbud om en kontaktperson, fik jeg lyst til at være en del af selve løsningen, og var så heldig at blive ansat som kontaktperson i Plan B i januar 2013.

Jeg mener at det er vigtigt, at man som professionel selv er med til at skabe oplevelser og er derfor ofte på tur med de unge jeg er tilknyttet – gerne udendørsoplevelser af forskellig karakter. Ved siden af pædagoguddannelsen, har jeg en uddannelse som konfliktmægler fra Center For Konfliktmægling, som jeg har brugt i et team for mægling i sager om unge med anden etnisk baggrund, som er kommet i konflikt med deres familier pga. generations- og ungdomsproblematikker.

Jørgen Illum Frichke

Jørgen Illum Frichke

Faglig koordinator og souschef

20 23 35 29
[email protected]

Læs mere

Jeg er uddannet antropolog i 2010 fra Københavns Universitet. På universitetet skrev jeg speciale om mulighederne for social mobilitet og positiv forandring blandt unge marginaliserede og udsatte mennesker. Foruden erfaring med kontaktpersonsarbejdet har jeg også erfaring fra døgnanbringelsesområdet samt fra Kriminalforsorgens Mentorprogram.

Psykologer

Lise

Lise

Psykolog

20 23 22 10
[email protected]

Læs mere

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2007. Jeg har siden arbejdet i kommunalt regi med bl.a. psykologiske undersøgelser og samtaler med unge og familier. Herefter har jeg arbejdet med børn og unge i sorg, og sidst har jeg været i børne-ungdomspsykiatrien, hvor jeg har lavet udredninger og behandling. Jeg blev autoriseret i 2010 og tog herefter en 2-årig specialistuddannelse i narrativ psykoterapi. Drivkraften i mit arbejde har altid været at møde mennesker, hvor de er, og hjælpe dem til at skabe nye og foretrukne fortællinger i deres liv ved at sætte fokus på deres ressourcer, deres værdier, og det der allerede lykkes. Respekt, anerkendelse og ligeværdighed er vigtige værdier for mig. Derfor er det en fornøjelse at arbejde sammen med dygtige og engagerede medarbejdere her i Plan B, hvor værdierne ikke blot er ord, men hvor de praktiseres hver dag i samværet med de unge og familierne og skaber håb, trivsel og positive forandringer.

Familiebehandlere

Annette

Annette

Familiebehandler

20 23 27 61
[email protected]

Læs mere

Jeg er uddannet Proffessionsbachelor i Psykomotorik. Jeg har sidenhen læst fire år på Danmarks Pædagogiske Universitet, (Cand. pæd. pæd. samt Master i Sundhedspædagogik). Herudover har jeg en fireårig psykoterapeutuddannelse ved Psykoterapeutisk Institut. I 2013 tog jeg en etårig efteruddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi og senest i 2018, har jeg taget en halvandenårig efteruddannelse i Neuroaffektiv psykoterapi.

Jeg har igennem flere år arbejdet som selvstændig for diverse kommuner, hvor mine primære arbejdsopgaver har været familiebehandling samt støtte til borgere med særlige behov, diagnoser og/eller psykosociale problemstillinger.

I mit arbejde, er jeg optaget af hvordan der skabes udvikling af henholdsvis det sansende, følende og mentaliserende lag i hjernen, og mit fokus er derigennem at arbejde ud fra nærmeste udviklingszone både hvad angår forældrene og børnene. I mit arbejde lægger jeg mest vægt på det der lykkes for familien, således at familien udvikler flere ressourcer, samtidig med at familien udfordres adækvat i forhold til deres udfordringer.

Respekt, anerkendelse og ligeværdighed er for mig vigtige værdier i mødet med familierne, hvilket også er med til at skabe den tillidsfulde relation, som jeg oplever, er essentiel i forhold til at skabe udvikling.

Mette

Mette

Familiebehandler

20 33 12 02
[email protected]

Læs mere

Jeg er oprindelig uddannet lærer og har efterfølgende taget en i kandidat i pædagogisk psykologi. Derudover har jeg en 4-årig psykoterapeutuddannelse. Jeg har tidligere arbejdet på behandlingsskole med børn/unge med særlige udfordringer, med unge med spiseforstyrrelser og har haft egen psykoterapeutisk praksis. Senest har jeg arbejdet som psykologisk konsulent i PPR. Jeg er optaget af at sætte fokus på ressourcer og mener, at alle forældre gør deres bedste ud fra de muligheder, de har. Jeg brænder for at støtte og vejlede familier i at opnå bedre kommunikation og derved opnå større trivsel. I Plan B arbejder jeg som familiebehandler med forældrene, og min erfaring er, at når forældrene inddrages, åbner det for at opnå varige forandringer.

Marianne

Marianne

Familiebehandler

20 23 20 85
[email protected]

Læs mere

Jeg er uddannet cand.mag. i pædagogik & psykologi 1997 fra RUC, og har en 4-årig psykoterapeutisk efteruddannelse. Desuden er jeg uddannet konfliktløser. Jeg er humanistisk i min tilgang til arbejdet, og vægter anerkendelsen af familiens samlede livssituation, når der skal findes holdbare løsninger.Jeg har arbejdet med familiebehandling i kommunalt regi og som privat praktiserende psykoterapeut og kriseterapeut i 11 år. Jeg har særligt arbejdet med familier hvor børn – og forældre – er diagnosticeret med ADHD, Aspergers samt ved psykisk sygdom i familien.Jeg har undervist og vejledt pædagoger, folkeskolelærere, socialrådgivere og universitetsstuderende i hvordan de bedst kan arbejde med diagnosebørn i praksis. Her er jeg optaget af, at de voksne har en ikke konfronterende tilgang, hvor barnet får sit nervesystem beroliget for at kunne være tilstede i det sociale liv.Jeg er optaget af, at forældrene får ny indsigt og viden til at forstå, hvad der foregår inden i deres barn, og hvorfor barnet handler som det gør. Samtidig forstår jeg forældrenes til tider magtesløshed og frustration.

Det er en stor glæde når forældrene gennem familiebehandlingen kan ‘få skuldrene ned’ og igen kan få overskud til at se deres barn som det er; som særligt, unikt og dejligt.

Misbrugskonsulenter

Josephine

Josephine

Kontaktperson & misbrugskonsulent, tillidskvinde

20 23 62 08
[email protected]

Læs mere

Uddannelse

  • Diplomuddannelse i ledelse og MI (motivationssamtalen)
  • Misbrugskonsulent/kognitiv misbrugsuddannelse
  • NADA-akupunktør
  • Medicin-bevis (medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde)

 

Erhvervserfaring

  • Vikar, Redens Kvindekollektiv 2003
  • Ansat i PLAN-B siden 2004
Hakan

Hakan

Kontaktperson & misbrugskonsulent

20 23 25 91
[email protected]

Læs mere

Jeg er født i 1977, taler flydende tyrkisk og er – udover at havet været på forskole til politiuddannelsen uddannet ungdomspædagog fra Ballerup Seminarium, fitnessinstruktør samt bokseinstruktør fra DaBU. Før Plan B arbejdede jeg blandt andet på et værested i Roskilde Kommune for kriminelle og socialt belastede unge. Formålet var, at få dem på ret køl og hjælpe dem i gang med uddannelse eller arbejde. Min fritid bruger jeg sammen med min familie og mine venner. Jeg dyrker også en del sport. Jeg bokser og kickbokser og har også vundet Danmarksmesterskabet i styrkeløft ni gange.

Det vigtige for mig i Plan B er, at komme ind under huden på de unge og se, at de er mennesker ligesom alle andre. De unge, vi arbejder med, har “bare” har nogle særlige udfordringer, som jeg har gode erfaringer med hjælpe dem med.​​

Og i dette pædagogiske arbejde danner mit etniske ophav også en solid baggrund for at kunne arbejde med unge med anden etnisk baggrund. Netop fordi jeg har særlige forudsætninger for dels at forstå og dels være med til at facilitere løsninger på sociale problemstillinger i en tværkulturel kontekst.

Desuden er jeg tovholder på Plan Bs bokse- og kickboxingprojekt og faciliterer her to ugentlige træningssessioner for en gruppe af vores indskrevne unge. Bokse- og kickboxingstræningen er et potent pædagogisk redskab der bibringer fællesskab, kropsbevidsthed og selvværd såvel som det understøtter generel motivation og initiativ samt social træning.

Katja B

Katja B

Kontaktperson & misbrugskonsulent

20 23 86 90
[email protected]

Læs mere

Jeg har siden 2002 arbejdet med udsatte unge, blandt andet sanktionsdømte unge, og på et bosted. Siden 2008 har jeg været ansat i Plan B. Her har min primære indsats været som kontaktperson, og jeg har som led i min ansættelse videreuddannet mig til misbrugskonsulent, herunder også NADA behandling, NLP practitioner samt medicinhåndtering. Drivkraften for mig er det socialpædagogiske arbejde, det er her jeg har mit engagement, og det er dét jeg brænder for.

Lasse

Lasse

Kontaktperson & misbrugskonsulent

20 23 66 63
[email protected]

Læs mere

Jeg er uddannet Ungdomspædagog fra Skovlunde Seminarium samt misbrugskonsulent. Jeg startede i Plan B efteråret 2011, og har før dette været klubarbejder i omtrent 10 år i Høje Taastrup Kommune. Jeg brænder for at arbejde med de unge, især dem som af forskellige grunde har det svært og er kommet lidt skævt fra start. Jeg er i Plan B, fordi jeg rigtig gerne vil gøre en forskel for de unge og være med til at guide dem i en positiv retning. Min fritid bruger jeg på familie, venner samt på fodbold og styrketræning.

Kontaktpersoner

Yagmur

Yagmur

socialrådgiver samt kontaktperson og arbejdsmiljørepræsentant

20 23 25 63
[email protected]

Læs mere

Jeg er uddannet socialrådgiver og har en en kurdisk/tyrkisk baggrund men jeg er født og opvokset i Danmark. Jeg har primært arbejdet med unge i institutions-, bofælleskabs- samt psykiatriregi. I Plan B møder jeg den enkelte unge i en empatisk og anerkendende relation.

Med min socialfaglige baggrund, tager mit arbejde med familierne udgangspunkt i en systemisk tilgang. Ligeledes har jeg kendskab til socialret og kan på baggrund af dette, navigere i lovgivningen ift. diverse problemstillinger i de enkelte sager. Samtidig har jeg indblik i det systematiske sagsarbejde som sagsbehandlere udfører. Dette oplever jeg som en fordel for det tværfaglige samarbejde som arbejdet i Plan B også er.

Derudover ser jeg min etniske baggrund som en ressource i mit arbejde i Plan B. Jeg har en interkulturel forståelse, som betyder, at jeg har et særligt indblik i den livsverden, som piger med anden etnisk baggrund kan siges at befinde sig i. Dette anvender jeg i særlig grad i sager hvor skyld, skam og ære er en del af problemstillingen.

Desuden er jeg ved at uddanne mig som familieterapeut, såvel som jeg er tovholder på vores pigeprojekt Streetfit Girls som vi udfører i samarbejde med Games København.

Trine

Trine

Pædagog & cand.pæd.anth

20 23 25 43
[email protected]

Læs mere

Jeg er uddannet pædagog fra Københavns Pædagoguddannelse i juni 2016. Pt. læser jeg en cand. pæd. i pædagogisk antropologi fra Aarhus Universitet. Denne afslutter jeg i sommeren 2018. Desuden har jeg et kursus i ”Den Motiverende Samtale”, som er en samtaleteknik, der søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil. Gennem min uddannelse på universitetet har jeg også erfaring med længerevarende etnografisk feltarbejde – inden for ungeområdet.Før min ansættelse i Plan B arbejdede jeg i kommunalt regi. Jeg har også arbejdet inden for misbrugsbrugsområdet under Center for Rehabilitering og Pleje. Derudover har jeg arbejdet som kontaktperson i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune.

I Plan B er jeg ansat som kontaktperson. Jeg arbejder med den unge ud fra en helhedsorienteret tanke og i et tværfagligt samarbejde med bl.a. familiebehandler, familien og misbrugskonsulenter og relevante andre. Jeg anvender relationel koordinering som en af mine metoder til at styrke samarbejdet. Endvidere arbejder jeg ud fra en antropologisk tilgang. Dette betyder, at jeg træder ind i menneskers liv med en undren og nysgerrighed på deres livsverden.Nøgleordene i min tilgang i relationen er empati, respekt og ligeværdighed. Jeg brænder for at skabe forandring, og jeg ser grundlæggende mennesker som ressourcefulde.

Søren

Søren

Senior rådgiver og konsulent

[email protected]

Læs mere

Jeg er uddannet socialpædagog fra Ålborg Socialpædagogiske Seminarium og har før det været falckredder og fængselsbetjent. Desuden har jeg været med i opstarten af Den Sociale Skadestue i Aalborg, samt været inden for psykiatrien, på døgninstitution for unge og arbejdet i surrogatfængsel.

Sammen med en kollega skabte jeg Plan B i 1999. Visionen var at gøre en indsats for belastede unge kriminelle, både før de ender i fængsel og – hvis skaden er sket – at hjælpe dem til et liv uden kriminalitet, når de kommer ud.Jeg fungerer i dag som seniorrådgiver i Plan B og foruden at have praktiske opgaver, nyder jeg godt af at Plan B trækker på min erfaring og know-how.

Rosanna

Rosanna

sportspædagog og kontaktperson

20 29 25 64

Læs mere

Jeg er uddannet sportspædagog fra Jysk pædagogseminarium i Aarhus. Fra 2013 til 2015 arbejdede jeg i Aarhus kommune som klubmedarbejder og som tovholder på mange forskellige projekter i ungdomsskolen, hvor mit fokusområde var pigegrupper og piger med sociale og kropslige udfordringer. Herudover har jeg fungeret som mentor og støttekontaktperson for ikkeuddannelsesparate unge, og unge i efterværn såvel som jeg har arbejdet på en ungdomspension for udsatte og kriminalitetstruede unge i alderen 14-18 år. Før jeg læste til pædagog tog jeg en professionsbachelor i sport og eventmanagement i Aalborg. I min sidste praktikperiode her var jeg desuden ansat hos ”Fit-For-Kids” og arbejdede med udsatte børn og unge med overvægt. Sideløbende har jeg siden 2008 arbejdet i fitnessbranchen som holdinstruktør og fitnesstræner – med erfaring indenfor pilates, spinning og styrketræning. I tillæg til dette er jeg uddannet kostvejleder fra AtWorkSkolen – med speciale i børn og overvægt.

Jeg bruger ofte sport og aktivitet i mit pædagogiske arbejde, da jeg mener at det kan være med til at skabe rum og plads til relationsopbygning, konstruktive dialoger, motivation samt styrkelse af sociale kompetencer og selvværd.

Min stærke side og noget af det jeg brænder mest for, er det relationelle og motiverende arbejde. Jeg anvender ofte min humor og bestræber mig på at fremstå autentisk da det er min erfaring, at dette er tillidsbærende i en relation. Min fritid bruger jeg sammen med min familie og min venner. Jeg elsker at dyrke sport og bruger meget tid på mine cykler – både i skoven og på landevejen.

Øvrige medarbejdere

Buaphan

Buaphan

Rengøring og ad hoc

Adresse

Valby 2500

Ring til os

Telefon: (+45) 33 15 20 23

Kontorets åbningstider

Mandag-onsdag 09:00-16:00
Torsdag 09:00-18:00
Fredag 09:00-13:00