+45 33 15 20 23

Advisory Board

Vores advisory board blev etableret i 2005 ud fra et ønske om at få et kompetent og udviklingsorienteret rådgivningsorgan. Nedenfor kan du læse om medlemmerne og deres baggrund for at deltage i advisory board arbejdet. Nederst kan du se tidligere bestyrelsesmedlemmer.

Morten Winsløv. Advisory board formand. Advokat

Jeg er advokat og partner i advokatselskabet C.C. Jørgensen & M. Winsløv og har i 15 år arbejdet som advokat. Jeg beskæftigermig hovedsageligt med erhvervsrådgivning samt erhvervsrettede sager, blandt andet generationsskifte og entrepriseret. Endvidere er jeg beneficeret advokat ved retten i Roskilde og udfører straffesager som forsvarer. Jeg har stor erfaring med bestyrelsesarbejde og sidder i bestyrelsen for flere forskellige erhvervsvirksomheder samt som formand for erhvervsforeningen Greve Erhverv. Jeg deltager i Plan B’s advisory board, hvor jeg sidder som formand, fordi det er særligt inspirerende at være med til at præge udviklingen i et foretagende, hvor ledelse og medarbejdere i den grad er besjælet af et stærkt ønske om at gøre en forskel for unge mennesker, der har fået en lidt vanskelig start, men som fortjener en chance til at finde deres rette hylde. Morten Winsløv har siddet i advisory board siden etableringen i 2005.

Rudolf Kjeldsen. Organisationspsykolog. Hr7

Beskrivelse kommer snart…

Lone Severinsen. Tidl. rektor v. Den Sociale Højskole

Oprindeligt har jeg en juridisk kandidatgrad, men social indignation var grunden til, at jeg som nyuddannet jurist i 1972, valgte at gå ud og arbejde med socialt arbejde. Desuden har jeg arbejdet inden for centraladministrationen, blandet andet i Arbejdsministeriet og Finansministeriet,
og jeg har været personalechef og socialchef i forskellige kommuner. Senest har jeg fungeret som rektor for Den sociale Højskole i København. Sideløbende har jeg også fungeret som ekstern lektor og har undervist på Roskilde Universitetscenter, Københavns Universitet og på Danmarks Forvaltningshøjskole. Når jeg går ind i et bestyrelsesarbejdet, fokuserer jeg på to ting:
Er det godt socialt arbejde, og fungerer organisationen ledelsesmæssigt? Når jeg er glad for at sidde i bestyrelsen for Plan B, er det fordi, jeg kan sige ja til begge dele. Godt socialt arbejde handler om faglighed, commitment, ordentlighed og handlekraft. Det rummer Plan B til fulde.
Og god ledelse handler om omverdensforståelse, rammer for kvalificering af medarbejderne, økonomisk ansvarlighed og pålidelig kommunikation. Også her fungerer Plan B godt.
Lone Severinsen har siddet i bestyrelsen siden 2007.

Ove Dahl. Tidl. drabschef

Jeg har været ansat i Københavns Politi fra 1972 og indtil 2011, hvor jeg valgte at gå på pension.
Jeg har haft flere lederstillinger undervejs. I 2003 blev jeg kriminalinspektør/drabschef for Drabsafdelingen i København – senere omdøbt til Afdelingen for Personfarlig kriminalitet.

I perioden 2006-2016 har jeg skrevet 3 bøger, som hovedsagelig omhandler de mest spektakulære drabssager jeg har været involveret i. Jeg har været konsulent for en række danske krimiforfattere, for div. TV-stationer og produktionsselskaber. Jeg har siden 2006, men specielt efter min pensionering, haft en omfattende foredragsvirksomhed.
Jeg havde intet kendskab til Plan B inden jeg valgte at sige ja til at indtræde i bestyrelsen.
Nu kan jeg se, at Plan B gør en forskel for børn, unge og deres familier som måske er på vej ud over kanten. Dén forskel vil jeg gerne være med til at støtte og det er min livserfaring og erfaring inden for Politiet som gør, at jeg kan bidrage i Plan Bs bestyrelse.

Michael. Pædagogisk kontaktperson og ejer af Plan B

20 29 25 64

Jeg er uddannet pædagog fra Peter Sabroe Seminariet i Århus i 1996. Før og under min uddannelse arbejdede jeg på det socialpædagogiske skibsprojekt Brita Leth, hvis målgruppe var anbragte unge eller unge der afsonede i surregat på skibet. Efterfølgende har jeg arbejdet i Psykiatrien i Århus med vanskeligt stillede sindslidende med misbrug, og senest fra 1999 – 2012 som opsøgende socialpædagog i Høje-Taastrup Kommune, de sidste 12 år som daglig leder for de øvrige opsøgende medarbejdere.Efter mange års arbejde med at opspore og motivere unge i kriminalitet, misbrug eller anden mistrivsel til at modtage tilbud om forandring, typisk et tilbud om en kontaktperson, fik jeg lyst til at være en del af løsningen, og var så heldig at blive ansat som kontaktperson i Plan B januar 2013.Jeg mener at det er vigtigt at man selv er med til at skabe de oplevelser man skal have i fritiden, og er ofte på tur med de unge jeg er tilknyttet. Ved siden af pædagoguddannelsen, har jeg en uddannelse som konfliktmægler fra Center For Konfliktmægling, som jeg har brugt i et team for mægling i sager om unge med anden etnisk baggrund,
som er kommet i konflikt med deres familier pga. generations- og ungdomsproblematikker.

Katja. Kontaktperson & misbrugskonsulent

20 23 86 90

Jeg har siden 2002 arbejdet med udsatte unge, blandt andet sanktionsdømte unge, og på et bosted. Siden 2008 har jeg været ansat i Plan B. Her har min primære indsats været som kontaktperson, og jeg har som led i min ansættelse videreuddannet mig til misbrugskonsulent, herunder også NADA behandling, NLP practitioner samt medicinhåndtering. Drivkraften for mig er det socialpædagogiske arbejde, det er her jeg har mit engagement, og det er dét jeg brænder for.

Tidligere medlemmer af adv. board

Ane Saalbach sad i Plan Bs advisory board fra 2009 til 2019. Ane er uddannet cand.comm.’er fra RUC. Siden har hun arbejdet i DR, de første 12 år på radioen som journalist og vært på forskellige programmer – især P1. I dag laver Ane både radio og TV (til DR2). Ved siden af DR underviser hun på kommunikationsuddannelsen på RUC, hvor hun også er censor (journalistik og kommunikation). Ane har i sit faglige virke altid vendt tilbage til det,
man måske kunne kalde velfærdsstatens knaster. Til de historier der handler om, at selvom vi bor i ‘verdens bedste samfund’, så er der (stadig) ikke svar på alle problemer. Ane deltager i advisory board arbejdet, fordi hun synes, Plan B er et anderledes og originalt tilbud, der inddrager familieperspektivet og understreger det væsentlige i at have en personlig kontakt til de unge, dér hvor de er. 

Helle Degn
sad i Plan Bs advisory board fra 2012 til 2018. Helle er uddannet lærer fra Blågård Seminarium og har i et par år undervist i folkeskolen. 
Herefter var hun medlem af Tårnby Kommunal-bestyrelse fra 1969 til 1972 samt medlem af Folketinget for Socialdemokratiet fra 1971 til 1975 og igen fra 1977 til 2000. Her har Helle været medlem af en lang række kommissioner og udvalg, bl.a. formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, Folketingets Finansudvalg, Udenrigsudvalget, formand for Folketingets Uddannelsesudvalg, i Regeringens Børnekommision (1975 – 1981), og formand for Ligestillingsrådet
(1975 – 1980). I perioden jan. 1993 til sep. 1994 var hun Minister for Udviklingsbistand. Sideløbende har jeg været meget internationalt engageret, bl.a.
som medlem af Danmarks Delegation ved alle FN’s kvindekonferencer, været medlem af Europarådet, og formand for dettes økonomiske komite. Ligeledes har hun i to sammenhængende perioder siddet som parlaments formand og næstformand for OSCE`s Parlament (1996 – 2000). Og endelig blev Helle af de 11 Østersølandes regeringer udpeget som deres Kommissær for demokrati udvikling og menneskerettigheder (nov. 2000 – jan. 2004). Efter at have afsluttet hendes kommissærembede, har Helle engageret sig i etableringen af Rehabiliteringscentret for etniske kvinder i Danmark (RED), hvor hun også har siddet som formand (2004 – 2008). Endvidere er hun engageret i Mandela Center Danmark, der arbejder for fred og forsoning, hvor hun fra 2008 til 2011 ligeledes har siddet som formand, og nu – efter eget ønske – sidder som næstformand.  Hun valgte at sige ja til at sidde i Plan B’s bestyrelse, fordi hun mente at “vi ikke må tabe vore unge, bare fordi vi ikke kan finde ud af at støtte op om dem og deres familier på den rigtige måde. Og fordi vores velfærdssamfund ikke skal afvikles, men udvikles. Plan B er netop så flot i gang med dette arbejde – og jeg har lyst til at give en hånd med”. 

Jørn Bro sad i bestyrelsen fra 2006 til 2015. Jørn Bro er pensioneret politimester og har gennem en årrække siddet i flere bestyrelser, herunder som formand for Idéer for Livet-fonden. Derudover har han drevet konsulentvirksomhed samt holdt foredrag. I forbindelse med sin 80-års fødselsdag, valgte Jørn Bro at fratræde sine bestyrelsesposter med udgangen af 2015, herunder sin post i Plan B’s advisory board. Ud over at betegne Plan B som et “udmærket foretagende”, var Plan B for Jørn Bro: “…en smidig og fleksibel organisation, der med en lang erfaring kan handle hurtig, også i de meget komplicerede sager.”

Tine Bryld sad i advisory board fra 2005 til 2011. Tine Bryld var særlig kendt fra rådgivningsprogrammet i radioen for unge, Tværs. Hun var forfatter til en lang række bøger om ungdomsliv, fagbøger og dokumentariske bøger, samt bøger om Grønland. Hun valgte at deltage i Plan B’s advisory board fordi
“det er et vigtigt arbejde, (…) inddragelsen af den unges familie er et vigtigt element. Og ikke mindst at arbejdet foregår i selve miljøet, hvor den unge lever”. Tine Bryld døde april 2011 efter en sygdomsperiode forårsaget af en hjerneblødning. Helle Degn indtrådte efter Tine Bryld.

Per Støvring sad i advisory board fra 2005 til 2009. Per Støvring havde en baggrund som rådgiver for Nordisk Ministerråd omkring nordiske skole- og uddannelsesspørgsmål samt efterfølgende som rektor for Ballerup Seminarium. Med de store omlægninger af uddannelsessystemet i 2008, ville Per Støvring prøve nye veje i sit arbejdsliv, og valgte i den forbindelse at udtræde af advisory board. Per Støvring havde været rigtig glad for årene i Plan B’s advisory board, og som han sagde – ”et særdeles professionelt baseret bestyrelsesarbejde, som også har givet mig mange spændende erfaringer og megen inspiration med”. Ane Saalbach indtrådte efter Per Støvring.

Tove Wentzel sad i advisory board fra 2005 til 2007. Tove Wentzel havde en baggrund som udviklingskonsulent på Den Sociale Højskole samt socialfaglig leder i Frederiksberg Kommune. Tove Wentzel udtrådte fordi hun fik nyt arbejde i Roskilde Kommune i en ledende stilling, og forudså mulige habilitetsproblemer hvis Roskilde Kommune skulle benytte Plan B. ”Jeg har været stolt af, at have været en del af jeres advisory board, da jeg synes I laver et solidt og sobert stykke socialt arbejde – dét er der brug for”, udtalte hun afsluttende. Lone Severinsen indtrådte efter Tove Wentzel.

Adresse

Thoravej 13, 3. sal

2400 København NV

Ring til os

Telefon: (+45) 33 15 20 23

Kontorets åbningstider

Mandag-onsdag 09:00-16:00
Torsdag 09:00-18:00
Fredag 09:00-13:00