+45 33 15 20 23

Om Plan B

Plan B’s vision er at sikre at unge og familier med særlige behov, opnår de samme muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt, sundt samt bæredygtigt liv, som alle andre fra almensamfundet.

Siden 1999 har vi, som en privat socialfaglig organisation, arbejdet med og i familier med en bred vifte af udfordringer samt med marginaliserede unge, der ikke kan rummes i det etablerede system. I Plan B arbejder vi professionelt, og vores faglighed bygger på en dyb respekt for det enkelte menneske. Vi arbejder ud fra en række nøje overvejede principper, der tilsammen udgør vores værdigrundlag, nemlig: Anerkendelse, engagement, humor, ansvarlighed, empati og ligeværdighed. Vi møder børnene, de unge og familierne dér, hvor de er.

Plan B løfter selv de tungeste sager blandt udsatte og kriminelle unge og deres familier, hvilket kræver en omfangsrig indsats der kun lader sig gøre, fordi Plan B er en veletableret organisation. Frem for alt har vi et tværfagligt team af dygtige og højt engagerende medarbejdere, som trækker på et bredt spektrum af metoder i deres indsats i familien. Endvidere har vi et skarpt administrativt og ledelsesmæssigt ‘set up’, akademisk personale, og en veletableret og faglig tung bestyrelse. Med disse kort på hånden kan Plan B tilbyde en højt kvalificeret og helhedsorienteret indsats.

Når det brænder på …

I Plan B lægger vi vægt på at være en smidig og fleksibel organisation, som handler præcist og professionelt i akutte situationer. Mange kommuner har i årenes løb ringet til Plan B, når det for alvor brænder på med en ung eller en familie, og hvor alle andre muligheder synes udtømte. Selv i de meget komplicerede unge- og familiesager har Plan B ry for på kort tid, at kunne etablere et holdbart projekt som kan lægges op til beslutning. Ring på 20 23 35 29 og få faglig sparring i den konkrete sag – og hør om vi kan hjælpe med en løsning.

Adresse

Thoravej 13, 3. sal

2400 København NV

Ring til os

Telefon: (+45) 33 15 20 23

Kontorets åbningstider

Mandag-onsdag 09:00-16:00
Torsdag 09:00-18:00
Fredag 09:00-13:00