Download Plan-B's app her +45 33 15 20 23

Information for forældre

 

Gennem tiden har Plan B hjulpet mange forældre, for hvem hverdagen med deres børn har været præget af så store udfordringer, at de mest af alt har haft lyst til at kaste håndklædet i ringen.

Vi har også erfaring med, hvad man ville kalde for helt ’almindelige’ familier, hvor forældrene oplever store problemer i håndteringen af deres børn, og som er på vej ud ad en uhensigtsmæssig livsbane. Det kan være misbrug, problemer i skolen, kriminalitet, dårlige kammeratskaber eller psykiske problemer. Det kan også være at forældrene selv slås med lignende problematikker. Det kan være krise- eller skilsmisseramte familier.

Mange af de familier, der har været indskrevet i Plan B, oplever at blive lyttet til, forstået og ikke mindst at få konkrete brugbare værktøjer til at løse problemerne. Plan B’s familiekonsulent afdækker fastgroede og negative roller, som ofte er kilden til konflikterne og kan ligeledes se situationen med nye, friske øjne, for på den måde at være med til at skabe et positivt fremtidsperspektiv. Vi formår at skabe en fælles forståelse for konflikterne – på denne måde bliver alle bevidste om deres vigtige part i løsningen.

Hvordan får du din familie indskrevet i Plan B?

Som forældre kan du kontakte en sagsbehandler i socialforvaltningen i den kommune du bor i, hvor du kan forklare jeres situation, og at du ønsker Plan B. Hvis sagsbehandleren finder det hensigtsmæssigt at indskrive jer i Plan B, vil han/hun efterfølgende kontakte os, så vi sammen kan afgøre, om Plan B er den rette løsning for jeres familie.

Brug for hjælp nu og her?

Der kan godt gå lidt tid inden kommunen træffer en beslutning om en evt. indskrivelse i Plan B. Har du brug for en at snakke med her og nu, kan vi henvise til ForældreTelefonen på 35 55 55 57, hvor forældre og pårørende anonymt kan ringe og få vejledning om børn og unge, mandag-torsdag kl.12-21 og fredag 12-19. Du kan også ringe til Familielinien, som er Mødrehjælpens telefonrådgivning, på 70 11 12 12.

Har du eller et familiemedlem et alkoholproblem, kan du ringe til den anonyme telefonrådgivning hos Blå Kors på 70 10 01 30, som har åbent alle aftener kl. 18-23.

Er der tale om vold i familien, kan du ringe på LOKK’s hotline for voldsramte kvinder på 70 20 30 82 (svarer døgnet rundt).

Mette, Familiebehandler

 

20 33 12 02

Jeg er oprindelig uddannet lærer og har efterfølgende taget en i kandidat i pædagogisk psykologi. Derudover har jeg en 4-årig psykoterapeutuddannelse. Jeg har tidligere arbejdet på behandlingsskole med børn/unge med særlige udfordringer, med unge med spiseforstyrrelser og har haft egen psykoterapeutisk praksis. Senest har jeg arbejdet som psykologisk konsulent i PPR. Jeg er optaget af at sætte fokus på ressourcer og mener, at alle forældre gør deres bedste ud fra de muligheder, de har. Jeg brænder for at støtte og vejlede familier i at opnå bedre kommunikation og derved opnå større trivsel. I Plan B arbejder jeg som familiebehandler med forældrene, og min erfaring er, at når forældrene inddrages, åbner det for at opnå varige forandringer.

Rikke, Familiebehandler og tillidskvinde

 

 

20 23 27 61

Oprindeligt har jeg en baggrund som professionel trommeslager, og er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium i København, og Drummers Collective i New York. For ca. 10 år siden sadlede jeg om, og tog en 4-årig uddannelse som psykoterapeut fra ID Academy. Sideløbende med min uddannelse, arbejdede jeg på en døgninstitution for tidligt skadede børn. Jeg har desuden en 1-årig systemisk/narrativ efteruddannelse, og har taget både kurser og efteruddannelse i bla. SE (Somatic Experience), chok- og traumeterapi, sorg/traume samt certificeret i Circle of Security (COS-P) m.m. Mit fokus er relationer i familien – jeg vil påstå, at der i enhver forælder, ligger et brændende ønske om at være den bedst tænkelige mor eller far. Derfor er jeg optaget af at arbejde med intentioner, og har fokus på at vi alle rummer muligheder og ressourcer, som måske har brug for hjælp til at blive sat i spil. Vi er som forældre, de vigtigste og mest centrale i vores børns liv, og jeg ser det som et meget stort privilegie at få lov til at hjælpe, støtte og vejlede forældre i ofte svære og meget sårbare positioner. Sammen kan vi skabe forandringer.

Jeanette, Familiebehandler

 

 

20 23 25 02

Jeg er oprindelig uddannet kontor og regnskabsassistent. Jeg fandt tidligt ud at, at det var arbejdet med børn/unge og familier som havde min interesse og valgte derfor, at uddanne mig til socialrådgiver. Efterfølgende har jeg taget en Diplomuddannelse i Familieterapi og moduler af en Master i Positiv Psykologi. Jeg er endelig uddannet Samarbejdssamtalekonsulent og PREP-instruktør (Prevention and Relationship Enhancement Program) og har senest efteruddannet mig i Narrativ psykoterapi.

Før jeg startede i Plan B, arbejdede jeg på et Røde Kors center, jeg har også været sagsbehandler i Københavns kommune, arbejdet på døgninstitutioner for børn og familier, samt arbejdet i en privat organisation som løste opgaver på børne- & familieområdet, bl.a. børnefaglige § 50 undersøgelser.

I Plan B brænder jeg for at medvirke til, at forældre via samtaler og sparring får forståelse, indsigt og nye ”aha”-oplevelser, som giver dem lyst og mod til at skabe forandringer og udvikling i forhold til sig selv og deres barn/børn.

Marianne, Familiebehandler

 

 

20 23 20 85

Jeg er uddannet cand.mag. i pædagogik & psykologi 1997 fra RUC, og har en 4-årig psykoterapeutisk efteruddannelse. Desuden er jeg uddannet konfliktløser. Jeg er humanistisk i min tilgang til arbejdet, og vægter anerkendelsen af familiens samlede livssituation, når der skal findes holdbare løsninger.Jeg har arbejdet med familiebehandling i kommunalt regi og som privat praktiserende psykoterapeut og kriseterapeut i 11 år. Jeg har særligt arbejdet med familier hvor børn – og forældre – er diagnosticeret med ADHD, Aspergers samt ved psykisk sygdom i familien.Jeg har undervist og vejledt pædagoger, folkeskolelærere, socialrådgivere og universitetsstuderende i hvordan de bedst kan arbejde med diagnosebørn i praksis. Her er jeg optaget af, at de voksne har en ikke konfronterende tilgang, hvor barnet får sit nervesystem beroliget for at kunne være tilstede i det sociale liv.Jeg er optaget af, at forældrene får ny indsigt og viden til at forstå, hvad der foregår inden i deres barn, og hvorfor barnet handler som det gør. Samtidig forstår jeg forældrenes til tider magtesløshed og frustration. Det er en stor glæde når forældrene gennem familiebehandlingen kan ‘få skuldrene ned’ og igen kan få overskud til at se deres barn som det er; som særligt, unikt og dejligt.

Adresse

Glostrup 2600

Ring til os

Telefon: (+45) 33 15 20 23

Kontorets åbningstider

Mandag-onsdag 09:00-16:00
Torsdag 09:00-18:00
Fredag 09:00-13:00