+45 33 15 20 23

Plan B underskriver overenskomst med SL.

Plan-B ApS har d. 11. september underskrevet overenskomstaftale med SL.

Aftalen sikrer, at alle medarbejdere har gode og trygge ansættelses- og arbejdsvilkår og er således medvirkende til, at Plan-B ApS fortsat er en attraktiv arbejdsplads med ordnede forhold og vilkår for alle ansatte.

Aftalen blev præsenteret og gennemgået for Plan Bs medarbejdere på et personalemøde og herefter underskrevet af Sven Troelsen, som er faglig sekretær i Socialpædagogerne Storkøbenhavn (SL) og Plan-B ApS´ adm. direktør Jesper Knøsgaard.